Decree granting citizenship to the people of Chrysaorean Antioch (Alabanda).  Stele of gray marble, in two joining parts. Non-stoich. c. 48.
[ ] Attica — Athens — Agora — 202/1 BC? — Hesperia 47 (1978) 49-57 — SEG 28.75 — K.J. Rigsby, Asylia (1996) 330, 162
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]Ι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — c.9 — —]αντο καὶ [— — — — — — — c.32 — — — — — — — — —]
[— — c.9 — —]ς ἐπαυξηθῆνα̣[ι — — — — — — — c.28 — — — — — — —]
[— c.4 — τ]ὴν πόλιν τὴν Ἀντι[οχέων — — — — — — c.25 — — — — —]
5 [— c.3 —]Ε[— 2-3 —]ούντων αὐτῶν [— — — — — — c.30 — — — — — —]
[․․․] π̣ρ[ό]νοιαν ποιούμενος, v [ἀγαθεῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ]·
[τοὺς λ]αχντας προέδρους εἰς [τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι πε]-
[ρὶ το]ύ̣των, γνώμην δὲ συμβάλλε[σθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δο]-
[κεῖ] τ̣εῖ βουλεῖ v ἀποκρίνασθαι μ[ὲν — — — — — c.23 — — — — —]
10 [— — c.10 — —] περὶ ὧν εἰσιν οἱ πρέ[σβεις — — — — — c.20 — — — — —]
[— c.7 —] γεγονότα φιλάνθρω[πα — — — — — — c.23 — — — — — — —]
[— — c.9 — —] μηδένα καιρὸν ἀφ[— — — — — — c.26 — — — — — — —]
[— c.2 — κατὰ τ]ὴν ἑαυτοῦ δύναμιν [— — — — — — c.26 — — — — — —]
[— c.3 — ἐπαι]νέσαι δὲ καὶ τὸν δῆ[μον τὸν Ἀντιοχέων καὶ στεφανῶσαι]
15 [χρυσῶι στε]φ̣άνωι κατὰ τὸν ν[όμον εὐνοίας ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς]
[τὸν δῆμο]ν τὸν Ἀθηναίων [καὶ ἀνειπεῖν τὸν] στέφανο[ν Διονυσίων]
[τῶν] ἐν̣ ἄστει καινοῖς [τραγωιδοῖς καὶ Ἐλ]ευσινίων καὶ Παναθηναί-
[ων κα]ὶ Πτολεμα̣ίων τ[οῖς γυμνικοῖς ἀ]γῶσιν· v τῆς δὲ ποιήσεως το[ῦ]
[στε]φάνου καὶ τῆς [ἀναγορεύσε]ως [ἐ]πιμεληθῆναι τοὺς στρατη%⁸⁰-
20 [γοὺς] καὶ τὸν τα[μίαν τῶν] στρατιωτικῶν· v δεδόσθαι δὲ Ἀντιο%⁸⁰-
χ̣ε̣ῦσιν καὶ πολ[ιτείαν] κ̣ατὰ τὸν νόμον τὸν περὶ τῶν δωρεῶν κείμ[ε]-
νον v καὶ εἶνα[ι τ]ὴν πόλιν αὐτῶν καὶ τὴν χώραν καθιερωμένην τῶ[ι]
[Δ]ιὶ τῶι Χρυσ[αό]ρει καὶ τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Ἰσοτίμωι καὶ ἄσυλον δι[α]-
[μέ]νε̣ιν εἰς τ̣ὸν ἅπαντα χρόνον ὅσον ἐστὶν ἐπ’ Ἀθηναίοις· v εἶνα[ι]
25 [δὲ α]ὐτοῖ[ς] καὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις τίθη%⁸⁰-
[σιν καὶ π]ρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον πρώτοις μετὰ τ[ὰ]
[ἱερά· v ἐ]πιμελείσθω δὲ καὶ ἡ βουλή, οἱ ἑξακόσιοι καὶ πεντήκοντ[α],
[κ]α̣[ὶ ο]ἱ στρ[α]τηγοὶ τῶν ἐπιδημούντων Ἀντιοχέων, ὅπως ὑπὸ μηθε%⁸⁰-
νὸς ἀδικῶνται· v[π]αιν[έ]σαι δὲ καὶ τοὺς παραγεγονότας πρέσβε̣[ις]
30 Παυσίμαχον Ἰατροκλέους, v Ἀριστοφάνην Ἰατροκλέους καὶ στ[ε]-
φαν[ῶ]σαι ἑκάτερον αὐτ̣ῶν θαλλοῦ στεφάνωι, v καλέσαι δὲ αὐτοὺ[ς]
καὶ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρ̣υτανεῖον εἰς αὔριον· v ἀναγράψαι δὲ τόδ[ε]
τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθί%⁸⁰-
[ν]ει καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα εἰς τὴν ποίη-
35 [σ]ιν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ταμίαν καὶ τοὺς v
ἐ̣πὶ τεῖ διοικήσει.                                  vacat
                                          vacat 0,08
cr. 1 in corona oleaginea:
37   ἡ βουλή,
  ὁ δῆμος
Παυσίμαχον
40  Ἰατροκλέ-
      ους
vacat
cr. 2 in corona aurea:
42   ἡ βουλή,
 ὁ δῆμος
τὸν δῆμον
45  τὸν Ἀντιο-
    χέων
vacat
cr. 3 in corona oleaginea:
47   ἡ βουλή,
  ὁ δῆμος
Ἀριστοφάνην
50   Ἰατροκλέ-
      ους.
vacat
Search Help
Contact Us