Dedication of a statue for Menandra of Ephesos.  Two joining fragments of a base of white (“Pentelic”) marble; left side and back preserved.
[ ] Attica — Eleusis — ca. mid-2nd c. AD — IG II² 4071
See also:
1 [καθ’ ὑπομ]νημα[τισμὸν τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς ἡ Ἐφεσί]-
[ων] πόλις κ[αὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[Με]νάνδρ[α]ν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]ικοσ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 [․․․]αρισ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]σαιου [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]σπ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]ιω[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]κι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 [․․]ο[․]χ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]ομ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]π[․․․․c.9․․․․․ ἀγω]νοθετ[ήσαντος — — — — — — — — — —]
[․․․]ιο[․]καΙΙ[․]α[․․․]ατ[— — — — — — — — — — — — γραμματέως]
[το]ῦ δήμου, νεοποιοῦ τῆ̣[ς Ἀρτέμιδος — — — — — — — — — — — — —]
15 [․․] Μινδίου Ἀμύν̣ου Ε̣ΠΕ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․] γ̣ρ̣αμματέ[ως τ]οῦ δήμου καὶ ἀρχιερ[έω]ς τῆς Ἀ̣[σίας]
[καὶ πρυτάνε]ως <καὶ Γαίου> Κλ(αυδίου) ∙ Τιτιανοῦ ἀγορανόμου, γυ[μνα]-
[σιάρχ]ου τῆς π̣όλεως, γραμματέως τοῦ δήμου κ<αὶ> πρυτά[νεως]·
ἀδελφιδῆν Γαίου Κλ(αυδίου) ∙ Τιτιανοῦ συνκλητικοῦ, χειλιάρχ̣[ου],
20 δεκέμβερος, ταμίου ἐπαρχείας Ἀχαίας, δημάρχου κ[αὶ]
στρατηγοῦ Ῥωμαίων, ἡγεμόνος Κρήτης· θυγατέρα Φ[ιλίπ]-
πης Κλ(αυδίου) Δημοστράτου Ἀθηναίου, ἄρξαντος ἐν τῇ [πατρίδι]
τὴν ἐπώνυμον ἀρχήν, στρατηγήσαντος ἐπ[ὶ τὰ ὅπλα],
γυμνασιαρχήσαντος, κηρυκεύσαντος τῆς̣ [ἐξ Ἀρείου]
25 πάγου βουλῆς, ἀγωνοθετήσαντος Παν[αθηναίων]
καὶ Ἐλευσεινίων, ἐξηγητοῦ μυστηρί̣[ων, ἱερέως]
                       Ἐρεχθέως Ποσειδῶν[ος].
                        vacat
Search Help
Contact Us