Dedication in honor of a hierophant.  Three fragments of a base of blue-gray (“Hymettian”) marble, inscribed on three faces.
[ ] Attica — Eleusis — ca. 140 BC — IG II² 2944
See also:
face A, front in corona myrtea:
[τὰ γ]ένη
[τὰ πε]ρὶ τὼ θεὼ
[ἱεροφα]ντοῦντα
[ἀρετῆς] ἕνεκεν
5 [καὶ εὐσε]βείας
[καὶ φιλοτιμίας]
[τῆ]ς̣ [εἰς] ἑαυτο[ὺς]
[κ]αὶ εἰκ[όν]ι χαλκῆ[ι]
in corona:
9 [— — — — —]
10 Μ̣υστη̣[ρίων]
[ἐ]πιμε[λετὴν]
[γενόμενον ἐπὶ]
Εὐν̣ίκ[ου ἄρ]-
[χοντος]
face B, left in corona myrtea:
[Κήρυκε]ς
[ἱεροφαντοῦ]ν̣τ̣[α]
[εὐσεβείας ἕνεκεν]
[τῆς πρὸς τὼ θεὼ]
5 [καὶ φιλοτιμίας]
[τῆς εἰς ἑαυτούς]
in corona oleagina:
7 [ὁ δῆμο?]ς
[— — — — —]αντα
[— — — — —]α
10 [— — — — —]ώ̣
[  vacat?  ]
in corona oleagina:
12 [— — — — —]
[— — — — —]
[— — — —]κλει
15 [— — — —]ν
[— — — —]ς
face C, right in corona myrtea:
      Εὐ[μολπίδαι]
    ἱερο[φαντοῦντα]
   εὐσεβ[είας ἕνεκεν]
τῆς πρὸ[ς τὼ θεὼ]
5 καὶ φ[ιλοτιμίας]
   [τῆς εἰς ἑαυτούς]
    [— — — — — —]
Search Help