Account.  Fragment of a stele of light blue-gray (“Hymettian”) marble, broken on all sides. Non-stoich.
[ ] Attica — Eleusis — ca. 330-320 BC?
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — εἰς] τ̣ὴ̣ν̣ οἰκ̣ο̣δ̣ο̣μ̣ί̣α̣ν̣ τ̣ῆ̣ς̣ Γ̣Ε[— — — — — — — — —]
[— — — — — — οἰκό]π̣εδ̣ο̣ν̣ Τ̣Λ̣#⁷#⁷Γ̣[․․]Χ̣Ε̣Λ̣[․]ΙΝ̣[— — — — — —]
[— — — — — — —]ν̣ογέν̣ε̣ι οἰκ̣ο(δόμωι) 𐅄̣Δ̣Δ̣𐅃̣ ∶ ΕΛ̣#⁷[— — — — — —]
[— — — — — — —]Ο̣ΡΙΩ̣Ν̣ Δ̣η̣μ̣η̣τ̣ρ̣ί̣ω̣ι̣ 𐅃̣ ∶̣ π̣α̣[ρά? — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — —]#⁷Ε̣Ν̣Ε̣Χ̣ΕΙ[․․]ΟΤ̣Ο̣Ν̣Μ̣Ε̣ΝΟ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — —]Υ̣[․]ΙΩ̣Ν̣[․․․]Τ̣Ω̣ΙΕ̣ΛΛ̣Ο̣Τ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — —]Ο̣ΤΟ[․․․․8․․․․]ΠΙΣ̣[․․]Π[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —] γ[ρ]α̣μ̣μ̣α̣τε̣ῖ Γ[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]Ε̣ΟΗ̣ ∶ Μ̣Ε̣Λ[— — — — — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — — — — —]Ι[․․]Μ̣Δ̣Δ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]Λ̣Ε̣ΟΥ̣[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]Ι Ι[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —] vacat spatium unius versus [— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]ΜΙΚ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help