Contract for the transport of fourteen column capitals for the prostoon of the Telesterion, from Mt. Pentelikon to Eleusis.  Fragment of a pedimental stele of blue-gray (“Hymettian”) marble, broken on the right and at the bottom. Stoich. 35.
[ ] Attica — Eleusis — ca. 333-307 BC? — IG II² 1680
See also:
1 τὰ ἐπίκρανα τῶν κιόνων τῶν εἰς τὸ προστῶιο[ν]
τὸ Ἐλευσῖνι τετταρακαίδεκα ἀγαγεῖν Πε[ν]-
τελῆθεν Ἐλευσῖνάδε, τρία ὡς ἂν παρ<α>λάβ[ηι π]-
αρὰ τοῦ λιθοτόμου κατὰ λίθον τὴν μί[σθωσιν]
5 ποιούμενος· μέγεθος τ〚ῶ̣〛ν λίθων· τῶν̣ [μὲν δώδε]-
κα μῆκος καὶ πλάτος ἄνωθεν κατ[ὰ τὴν πλίνθο]-
ν ἑπτὰ ποδῶν παλαστῆς δεόντω[ν καὶ δακτύλου],
κάτωθεν δὲ κατὰ τὸν αὐχένα στ̣[ενότερα κατ]-
ὰ τὴν διάμετρον πέντε ποδῶ[ν καὶ δυοῖν δακ]-
10 τύλοιν, ὕψος τριῶν ποδῶν δ[υοῖν δακτύλοιν]
δεόντων, τὰ δὲ γωνιαῖα δύ̣[ο τὸ μὲν ὕψος ἴσον]
τοῖς ἄλλοις, τὸ δὲ πλ̣άτο[ς καὶ τὸ μῆκος εἶνα]-
ι ἄνωθεν καὶ κάτωθεν [πρὸς τὸν ἀναγραφέα με]-
ίζω τῶν δώδεκα. κα̣θ[ελέσθαι δὲ πάντα εἰς τὸ ἱ]-
15 ερὸν ὅπο ἂν κελ[εύηι ὁ ἀρχιτέκτων· παρεῖναι]
δὲ συνεχῶς ἐὰν [Πεντελῆθεν ἐπὶ σκευῶν οἱ λί]-
θ̣οι κομίζων̣[ται ἢ καθαιρῶνται· τοὺς δὲ π]-
ρώτους παρ[αλαμβάνειν αὐτίκα μάλα, ἔπειτα κ]-
αὶ τοὺς δευ̣[τέρους καὶ τοὺς ἄλλους, οὓς οἱ λιθο]-
20 τόμοι ἐπο̣[ίησαν τὰ μέτρα ἔχοντας· μισθωτὴς Βί]-
οττος Π[— — — — — c.20 — — — — — ἐγγυητ]-
ὴς Δημ[— — — — — — c.26 — — — — — — Πα]-
ιανι[εύς — — — — — — c.30 — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help