[ ] Att. — non-stoich. — c. 251/0
1 Ἀμυνόμαχος Φιλοκράτου Βατῆθεν εἶπεν· ἐπειδὴ ∶ Πολύ-
ευκτος ἄρχων ∶ κατασταθεὶς ὑπὸ Μεσογείων τὸν ἐνι-
αυτὸν τὸν ἐπὶ Ὀλβίου ἄρχοντος ἐπεμελήθη τῆς τε
[θυσί]ας καὶ τῆς πομπῆς τῶι Ἡρακλεῖ· ἐπεμελήθη δὲ
5 [καὶ τῆς βοων]ίας καὶ τῆς κρεανομίας καὶ τῆς ἐπικοσ-
[μήσεως τῆς] τραπέζης· ἐμέρισεν δὲ καὶ εἰς τὸν οἶνον
— — — — — — ε̣υτην δραχμὰς ὀκτώ· ἐπόησεν δὲ καὶ
— — — — — — ἑ̣[α]υτοῦ καὶ ἐμέρισεν τὸ ἀγοραστι-
[κὸν — — — —· ἐπεμ]ελήθη δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάν-
10 [των κατὰ τοὺς νόμους κ]αὶ τὰ  ψηφίσματα τὰ Μεσογείων
[καλῶς καὶ φιλοτίμως· ἀγα]θῆι τύχηι δεδόχθαι Μεσογεί-
[οις, ἐπαινέσαι Πολύευκ]τον Λυσιστράτου Βατῆθεν
[καὶ αὐτὸν στεφάνωι χρυ]σῶι στεφανῶσαι κατὰ τὸν
[νόμον εὐσεβείας ἕνεκα καὶ δ]ικαιοσύνης τῆς εἰς [Με]-
15 [σογείους — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help