Decree of the Samians honoring Nikomedes of Kos.  Opisthographic stele of white marble.
[ ] Aeg. Islands — Kos Isl. — Kos — shortly after 322 BC — MDAI(A) 72 (1957) 169, 3 — M. Segre, Iscr. di Cos ED 71g — IG XII,4.1 130,XXI
1-9                                      {²vv. 1-9 ignotae civitatis Ionicae decretum
10 [Σαμίων· ἔδοξε τῶι δήμωι· ἐπειδὴ] Νικομήδης Ἀρισ[τάνδρου Κῶιος ἔν τε τῆι φυγῆι εὔνους ὢν διετέ]-
       [λει ἰδίαι μὲν τοῖς ἐντυγχάνο]υσι τῶμ πολιτῶν, [κοινῆι δὲ τῶι δήμωι, καὶ κατεληλυθότων ἡμῶν δια]-
       [τρίβων παρ’ Ἀντιγόνωι τοῖ]ς πρέσβεσι πρὸς Ἀν[τίγονον ἀφικομένοις εὔνουν καὶ πρόθυ]-
       [μον ἑαυτὸν παρέσχετο, δε]δ̣οχθαι τῶι δήμωι ΚΑ[— — — c.11 — — — ἐπαινέσαι τε Νικομήδην ἀρε]-
       [τῆς ἕνεκεν ἣν ἔχων διατελ]ε̣ῖ περὶ τὸν δήμον τὸν Σ[αμίων, καὶ ἀναγράψαι αὐτὸν πρόξενον καὶ]
15        [εὐεργέτην τοῦ δήμου· δεδό]σθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτ[είαν ἐφ’ ἵσηι καὶ ὁμοίαι καὶ ἐπικληρῶσαι]
       [αὐτὸν ἐπὶ φυλὴν καὶ] χιλιαστὺν καὶ γένος καὶ [ἀναγράψαι καθότι καὶ τοὺς ἄλλους Σαμίους],
       [τῆς δὲ ἀναγραφῆς] ἐπιμεληθῆναι τοὺς πέ[ντε τοὺς ἡιρημένους, τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἀναγρά]-
       [ψαι εἰς στήλην λι]θίνην καὶ στῆσαι [εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἥρης vacat?                                     ]
                                 {²v. 19 incipit decretum alterius civitatis Ionicae
Search Help