Decision concerning Skillous.  Right half of a bronze plaque, in three joining fragments. Eleian alphabet.
[ ] Elis — Olympia — ca. 450-425 BC — IvO 16 — E. Schwyzer, DGE (1923) 215, 418 — L.H. Jeffery, LSAG (1961) 220, 17
See also:
1 [ἀ ϝράτρα τοίοις καταστατοίοις το͂ν Σκιλλοˉντίοˉν π]αρ’ τᾶς καταστάσιος, Νικαρχίδαι κ̣α̣ὶ̣
[Πλεισταίνοι. ὄστις το͂ν Σκιλλοˉντίοˉν ἀπ]ειθέοι, κατιστα<ί>εˉ <κ>’ ἀ δαμιοργία ἐ’ στά-
[σιος δίκαν· — — c.10 — — μνᾶν ἀποτινέτ]οˉ τᾶς ἀ<μ>έρας, αἰ μὰν λεοίταν, ὀσίαν, αἰ δ’ ἰ-
[αρὰν λεοίταν, καθύταν τοῖ Δὶ Ὀλυνπίοι· αἰ δ]ὲ μὲˉ ταύτας ποταρμόξαιτο, πέντε μνᾶ-
5 [ς τᾶς ἀμέρας ἀποτινέτοˉ καθύτας τοῖ Δὶ] Ὀλυνπίοι· αἰ δὲ μὲˉ ταυτᾶν ποταρμόξαι-
[το, — — c.10 — — μνᾶς τᾶς ἀμέρας ἀποτι]νέτοˉ καθύτας ⋮ τοῖ Δί. ⋮ αἰ δ’ ἀξιόσυλος ⋮ γένο-
[ιτο, ἀλλύοιτό κα — — — — c.20 — — — —], συναλλύοιτο δέ κ’ ἀ πόλις· αἰ δὲ μὲˉ συναλλύ-
[οιτο — — — — — — c.25 — — — — — — κ’ ἐˉ]μιολίζοι ἀ πόλις ⋮ τοῖ Δὶ Ὀλυνπίοι ἐκάστοˉ ϝέ-
[τεος — — — — — — c.25 — — — — — — ϝέ]τεα. ⋮ αἰ δέ τις στάσιν ποιέοι ⋮ το͂ν Σκιλλοˉντί-
10 [οˉν, ἐ’ στάσιος δίκαν κ’ αὐτὸν κατισταιά]τ̣αν Νικαρχίδας καὶ Πλείσταινος, ⋮ ποθελομ-
[ένοˉ — — c.10 — — ἄνδρες το͂ν Σκιλλοˉ]ντίοˉν ⋮ ὀμόσαντες πο’ τὸν θεὸν τὸν Ὀλύν-
[πιον· — — — — — — c.25 — — — — — — μνᾶ]ς κ’ ἀποτίνοι τᾶς ἀμέρας καθύτας τοῖ Δὶ Ὀλυ-
[νπίοι· — — — — — — c.25 — — — — — —τ]ο, ⋮ ἐπὲˉ κελοίσταν ⋮ τὸˉ καταστάτοˉ τὰν δα-
[— — — — — — — c.30 — — — — — — — ἐν τ]οῖ ταύτεˉ γεγραμένοι ⋮ τἐπιάροι ⋮ κ’ ἀ πόλις
15 [ἐνέχοιτο. θυσίαι δέ κα τὸν θεόν, ἐπὲˉ εἴεˉ] μεὺς Ὀλυνπικός, εὐσαβέοι ⋮ ἄντινα ⋮ Νικαρ-
[χίδας καὶ Πλείσταινος λεοίταν. κατιστ]αιάταν δέ κα ⋮ καὶ δαμιοργεοίταν τἐνταῦ-
[τα γεγραμένα — — — — c.20 — — — —]ιστ’ ὀˉς ἐπὲˉ ἐ<πέ>τραπον ⋮ τοῖρ Μαντινέσι· τᾶρ δὲ
[ϝράτρας ἐναντία οὐδέτερος αὐτοίοις κα πο]ιϝέοι· αἰ δὲ ποιέοι, ἐν τοῖ μεγίστοι ἐνέχοι-
[τό κα δικαίοι. αἰ δέ τις μανύοι ἄλλον τινὰ ὀˉς] τὸ γράφος τόδε καζαλέˉμενον, γνοία vac.
20 [κα — c.5 — καὶ ὀ καζαλέˉμενος ἐν τἐπιάροι κ’] ἐνέχοιτο το[ῖ τ]ε͂δε γεγραμένοι vac.
[— — — — — — — — — c.30 — — — — — — —]ος· ὄσοι δ’ Ε․[․2-3․ κ]ρ̣ιθέντοˉν ἀνδροφό[νοι —]
[— — — — c.15 — — — — Νικαρχίδα(ν?) καὶ Π]λ̣είσταιν[ο(ν?) κα κ]ρ̣ίνοιτο. αἰ δέ τι[ς] καὶ σ[․3-4․]
[— — — c.10 — — — ἐν τἐπιάροι κ’ ἐνέχοιτο τοῖ τ]ε͂[δε γεγρα]μένοι· ταὶ δὲ δίκαι [․3-4․]
[— — — — — — — — — — — c.30 — — — — — — — — — — ἐκ]α̣στον δὲ  ϝιδι[ον — 7-8 —].
Search Help