IG II² 1211
[ ] Att. — stoich. — fin. s. IV a.
See also:
face A.1 ․․ε — — — — — — —
․α ἡμέρα[ις — — —]
ον καὶ ὄξος — — —
ις ἐὰν ἐν τῶι — —
5 ․ καὶ ἐν πολέμ[ωι —]
μεν[η]ι εἰσπρά[ξει — —]
ωνται οἱ δημό[ται —]
σ̣ι φυτεύσεις — — —
κεν Πυδόδωρο[ς —]
10 ε̣υκας ΔΙΙΙ κα — —
ας ΙΙΙΙ καὶ τα — —
face B.1 — — — — — — — — ει — — —
— — — — — — εια παρέχειν
[— — — — — τ]ῶν ἱερῶν ἐλαῶν
[— — — — — Ἡ]ρακλεῖ ὡς
5 [— — — — — — ο]υ ἐς χοὰς
— — — — — τὰ θύματα ἅπαν-
[τα — —] ἐν τῆι ἑορτεῖ.
        vacat
Search Help
Contact Us