Petition of the province of Lycia and Pamphylia regarding Christians, preceded by the response of Maximinus Daia.  Fragment of a stone slab.
[ ] Lycia, E. — Arykanda — 312 AD — CIL III 12132; cf. 13625b — TAM II,3 785 — SEG 38.1443 (cf.)
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[permittimus qualemcumque magnific]entiam vol[ueritis pro istius modi ves]-
[tro religioso proposito pet]ere. iam nunc h[oc agatis ac postuletis, sine]
[ulla recrastinatione scili]cet impetraturi ea[m quae in omne aevum ves]-
[trae praestita civitati t]am nostram iuxta deos i[mmortales religiosam]
5 [pietatem atteste]tur quam vero condigna prae[mia vos instituti]
[vestri a nostra cl]ementia consecutos liberis ac n[epotibus in]-
[dicet vestris].
[τοῖς γῆς καὶ θαλάσσης καὶ] παντὸς ἀνθρώπων ἔθνους καὶ γένους
[δεσπόταις, Αὐτοκράτορσιν Καί]σαρσιν Γ̣αλερ(ίῳ) Οὐαλερ(ίῳ) Μαξιμείνῳ καὶ
10 [Φλ(αυίῳ) Κωνσταντείνῳ] καὶ Οὐαλερ(ίῳ) Λικιννιανῷ Λικιννίῳ παρὰ τοῦ
[τῶν ὑμετέρων Λυκίων καὶ Π]ανφύλων ἔθνους δέησις καὶ ἱκεσία. ἔργοις ἀπο-
[δεδειγμένης τῆς τ]ῶν θεῶν τῶν ὁμογενῶν ὑμῶν φιλανθρωπίας
[ἡμεῖς ἤδη, ὦ θειό]τατοι βασιλεῖς, οἷς ἡ θρησκεία μεμελέτηται
[αὐτῶν, ἀεὶ ὑπὲρ τῆ]ς ὑμῶν τῶν πάντα νεικώντων δεσποτῶν̣
15 [σχολάζοντες σω]τηρίας καλῶς ἔχειν ἐδοκιμάσαμεν καταφυγεῖν
[πρὸς τὴν ὑμῶν ἀθά]νατον βασιλείαν καὶ δεηθῆναι τοὺς πάλαι
[μαινομένους Χρι]στιανοὺς καὶ εἰς δεῦρο τὴν αὐτὴν νόσον
[διαφυλάσσοντά]ς ποτε πεπαῦσθαι καὶ μηδεμιᾷ σκαιᾷ τινι και-
[νώσει τὴν τειμὴ]ν τὴν τοῖς θεοῖς ὀφειλομένην παραβαίνειν,
20 [ὅ γ’ ἂν μάλιστα εἰς] ἔργον ἀφίκοιτο, εἰ ὑμετέρῳ θείῳ καὶ αἰωνίῳ
[νεύματι παντάπ]ασιν κατασταίη ἀπειρῆσθαι μὲν καὶ κεκωλῦσθαι
[τὴν παρανομία]ν τῆς τῶν ἀθέων ἀπεχθοῦς ἐπιτηδεύσεως,
[διατετάχθαι δὲ τ]ῇ τῶν ὁμογενῶν ὑμῶν θεῶν θρησκείᾳ σχολά-
[ζειν πάντας ὑπὲρ] τῆς αἰωνίου καὶ ἀφθάρτου βασιλείας ὑμῶν, ὅπερ
25 [πλεῖστον ὅσον συμ]φέρειν πᾶσιν τοῖς ὑμετέροις ἀνθρώποις πρόδηλόν
                                                   ἐστιν.
Search Help