[ ] Att. — stoich. — ac 321/20
See also:
1 [Δημαρχ]οῦντος Ὀνήτορος
[ἄρχ]οντος δὲ Ἀρχίππ[ου]. vacat
[ἔδ]οξεν Ἐλευσ[ινί]ων [τῶι δήμωι]
[κα]ὶ Ἀθηναίο[ι]ς [τοῖς ἐν τῆι φυλ]-
5 [α]κῆ[ι]· τύχη[ι ἀγα]θ[ῆι· ․․․]ρ[οκλῆς]
[Ε]ὐθ[υ]δήμ[ου Ἐλευ]σ[ί]ν[ιος εἶπεν]·
[ἐπει]δὴ ὁ [νό]μ[ος κ]ελεύε[ι] πρ[οσγ]-
[ρ]άφειν ἐν [τῶι ψ]ηφίσ[ματι τὸν λ]-
[α]μ[β]άνοντα δ[ω]ρεὰν ὅ[τι] ε[ὐεργέ]-
10 [τ]ηκεν τὴν πό[λι]ν, Ξενοκλῆ[ς δὲ π]-
ερ[ί] τε τὸ ἱερὸν τοῖν θεοῖν [καὶ]
μυστηρ[ίων ἐ]πιμελητὴς χειρ[ο]-
τονηθε[ὶς εὐσ]εβῶς κατ[ήκουσε?]
καὶ φιλοτίμ[ω]ς τὰ ἐν τ[αῖς ἀρχα]-
15 ῖς ἔπραξεν· [κ]αὶ ὅ[πω]ς τ[ὰ] ἱερὰ ἀσ-
φαλῶς καὶ καλῶ[ς π]ορε[ύ]ητα[ι] κα-
ὶ ἡ πανήγυρι[ς τῶν] ε[ἰσα]φι[κ]νο[υ]-
μένων [Ἑ]λλήν[ων Ἐλευ]σ[ῖ]νάδε κα-
ὶ εἰς τὸ ἱερόν, [καὶ] οἱ τὸ προάστ-
20 ιον οἰκοῦν[τ]ε[ς καὶ] οἱ γεω[ρ]γοὶ
σώιζωνται, γέ[φυρα]ν [λ]ιθ[ί]νην κ-
ατασκευάζει [παρ’ ἑαυ]το[ῦ] χρήμ-
ατα 〚προ〛αναλί[σκων], καὶ δ[η]μόσι-
α διαχειρίσας χρ[ή]ματα πρότε-
25 ρόν τε καὶ νῦν ἐπ[ὶ] δικαιοσύνε-
ι στεφανοῦται [κα]ὶ ἐπὶ ταῖς λε-
ιτουργίαις ἐξ[․․․․11․․․․․ δ]-
[ῆ]μος — — — — — — —
Search Help
Contact Us