IG II² 1152
[ ] Att. — stoich. 22 — fin. s. IV a. — IG II² 1152 Add. (pt. 1.2 p. 672)
1 [․․ στεφανῶ]σα[ι χρυσῶι στεφ]-
[άνωι ἕκασ]τον αὐ[τῶν ἀπὸ πεν]-
[τακοσί]ων δραχμῶν, [Φείδιππ]-
[ον Φ]είδωνος Παιαν [Ἀριστοδ]-
5 [άμ]αντα Καλλισθέν[ους Μυρρ]-
[ιν] Νικόμαχον Θρα[σ․․5․․ Κυ]-
[δα]θην⋮, δοῦναι δὲ α[ὐτοῖς καὶ]
[ε]ἰς θυσίαν πεντ[ήκοντα δρα]-
[χμὰ]ς τοὺς ἐπιμε[λητάς. ἀναγ]-
10 [ράψ]αι δὲ τόδε τὸ [ψήφισμα ἐσ]-
[τήλη]ι λιθίνηι [καὶ στῆσαι ἐ]-
[ν ἀκροπόλ]ηι ἐν [τῶι ἱερῶι το]-
[ῦ Πανδίονος].
Search Help
Contact Us