[ ] Epidauria — Epidauros: Asklepieion — 1st c. AD — IG IV²,1 67, readings, new frg. (d)
See also:
IG IV(2),1 67, frgs. a and b (W. Peek):
frg. a [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τω[— — — — — — — — — — — — — — — — — Εὐάν]-
θης [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ὅσα κ[— — — — — — — — — — — — τὸν βίον τὸν ἴ]-
5 διον βλ[άπτων — — — — — — — — — — — — — — —]
τὰν πό[λιν — — — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ ταῖς [— — — — — — ἐπέδωκε δὲ καὶ πᾶσιν σπυ]-
ρῶν ἡμέδ[ιμνον — — — — — — — — — — — — — —]
εἰσαγαγε̣[ῖν — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 ας μὴ γεγ[ονυίας — — — — — — — — — — — — — —]
χομένου [ἀγωνοθέτας ὑπάρχων ἀτελὴς καὶ οὐ κα]-
θεστάμ[ενος ἀγωνοθετήσας, ἀγορανομῶν δὲ ἔτι καὶ]
φιλοδοξ[ήσας καὶ ταῦτα πάντα ἐπετέλεσε καὶ τὰν]
μεγίστα[ν ὑπέμεινε δαπάναν εὐσεβῶς διακείμενος]
15 [τ]ὰ̣ ποτὶ [τοὺς θεοὺς — — — — — — — — — — — —]
frg. b.16 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ὰ̣ν̣ εἰθισμέ-
[ναν — — — —  — — — — — — — — — — — — γενό]μενος ἀκρο-
[ατὰς — — — — — — — — — — ἐπελθούσας δὲ κ]αὶ τᾶς τῶν Σω-
20 [τηρίων θυσίας ἐφάνη καὶ ἐν ταύται μεγαλο]μερής τε καὶ vv
[— — — — — — — ποιούμενος δαπάνας ἐ]κ τοῦ ἰδίου βίου vv
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀκόλ]ουθος
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
. . .
IG IV(2),1 67, frg. c, ll. 27-28 (W. Peek):
frg. c.27 [— — δα]πάναν Ι[— —]
[— — ἐπέ]δωκ̣ε̣ [— —]
. . .
IG IV(2),1 67, frg. d (new frg.) (W. Peek):
frg. d [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
εἰς αὐ̣[τάν. τᾶς δὲ ἀναγορεύσιος τᾶς τοῦ στεφάνου]
τὰν ἐ[πιμέλειαν ποιεῖσθαι τοὺς ἀεὶ ἀντιτυνχάνον]-
τας δαμιοργοὺ[ς καὶ τὸν ἀγωνοθέταν καὶ τοὺς Ἑλ]-
λανοδίκας. καλ[εῖσθαι δὲ καὶ εἰς προεδρίαν Εὐάν]-
5 θη Εὐνόμου καὶ ἐγ[γόνους αὐτοῦ καὶ ἐν τᾶι πανα]-
γύρει τῶν Ἀπολ[λωνιείων καὶ Ἀσκλαπιείων, καὶ οἱ]
δαμιοργοὶ διδόν[τω τῶι ἀγωνοθέται ἐν τᾶι ἀπογραφᾶι]
μετὰ τῶν λοιπῶν, [ὧν ἂν δόξηι καλεῖσθαι εἰς προεδρί]-
αν, καὶ τὸ Εὐάνθε[ος ὄνομα πατρόθεν καὶ τὸν δᾶμον]
10 αὐτοῦ καὶ ἀνακλ[ηθῆμεν δὲ αὐτὸν μετὰ τὸ ἀνακλη]-
θῆμεν τοὺς εὐε[ργέτας τῶν Ῥωμαίων. εἶμεν δὲ αὐτῶι]
καὶ προπομπεία[ν τοῖς Ἀπολλωνιείοις καὶ Ἀσκλαπι]-
είοις καὶ ἐνγόνοι[ς αὐτοῦ καὶ πομπευέτω καὶ Εὐάνθε]-
ος βοῦς. στεφαν[ούσθω δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐπὶ πόλιος θε]-
15 ωρικοῖς Δι[ονυσίοις — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help