[ ] Att. — stoich. 67 — 432/1 a.
14 [τάδε ℎοι ταμίαι τ]ο͂ν ℎιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς [Ἀθε]ναίας Εὐρέκτες Ἀτε[νεὺς καὶ χσυνάρχο]-
15 [ντες, ℎοῖς Ἀπολλόδορο]ς Κριτίο Ἀφιδναῖ[ος ἐγ]ραμμάτευε, παρέδο[σαν τοῖς ταμίασιν v]
[ℎοῖς Δίογνις Ἰσάνδρο Π]εραιεὺς ἐγραμά[τευ]ε {²⁶ἐγραμμάτευε}²⁶, παραδεχσάμενοι [παρὰ το͂ν προτέρον τα]-
[μιο͂ν, ℎοῖς Εὐθίας Αἴσ]χ̣ρ̣[ονος Ἀναφλύστιος ἐ]γραμμάτευε, ἐν το͂ι [νεὸι το͂ι ℎεκατομπέδ]-
[οι·  φιάλαι χρυσαῖ ∶]ΙΙΙ∶ στ[αθμὸν τούτον ∶Χ]Χ̣𐅅Δ[ΔΔ]Δ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ κόρε χρυ[σε͂ ἐπὶ στέλες, ἄσταθμος]·
[ἀπορραντέριον] ἀργυρο͂[ν, ἄσταθμον· ἐπέ]τεια [ἐ]πεγένετο ἐπὶ τ[ο͂ν ταμιο͂ν, ℎοῖς Ἀπολλόδ]-
20 [ορος Κριτίο Ἀφι]δναῖος ἐ[γραμμάτευε]· στεφά[νο χ]ρυσὸ ∶ΙΙ∶ στα[θμὸν] τ̣ο̣ύ̣[τοιν 𐅄ΔΔΔ vvvvv]
                                            vacat
Search Help