Military catalog.  Pedimental stele of gray marble with akroteria.
[ ] Boiotia — Kopai (Kastron-Topolia) — ca. 260-250 BC
1            θιός· τιούχα ἀγαθά·
Ἐμπέδωνος ἄρχοντος Κωπήοις,
Βοιωτῦς Γλαυκίαο, πολεμαρχί-
οντος Θιοζότω Ἐπιστροτίω
5 Λευκοδώρω Ποιμένδαο, λοχαγίον̣-
τος̣ Μ̣ν̣ασαρχίδαο Κριτοδ̣αμ̣ίω,
γραμματιστᾶο Καλλίνω Λαπιθείω̣,
ἀπεγράψανθο ἐν τὼς ὁπλίτας·
Δαμάτριχος Λαπίθειος
10 Ϝάσανδρος Ἐνπεδώνιος
Διογίτων Πουθίνιος
Ὀλιούμπιχος Καλ̣λιγιτόνιος
Λαμπρίας Ἱσμειν̣ιῆος
Ἀριστογίτων Ἀ[ν]τ̣ιγώνιος
15 Ἑρμάϊος Κλειτήν̣ιος
Πτωΐλλει Σαώνιος
Μνασῖνος Μν̣ασιώνιος
Καλλιγίτων Θιομνάστιος
Διόδωρος Μεγακλείδα[ο].
20          vacat
Search Help