SEG 51:581
Epitaph of Neuon.  Funerary stele.
[ ] Boiotia — Thespiai — Eutresis (Arkopodi) — undated — 3rd Diethnes Synedrio Voiotikon Meleton. Teuchos 3,1, Archaiologia (2000) 222
1 Νεύων.
Search Help