[ ] Att. — non-stoich. — init. s. I a.
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ στ]εφάνωι ἀρετ[ῆς]
[ἕνεκα — — — — — — — — — — — — — — — — ὅτι ἐστὶν ἀνὴρ ἀ]γαθὸς περὶ τὸν δῆ-
[μον — — — — — — — — — — — — — — — εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ ε]ἰς τὸν λοιπὸν χρόν-
[ον τὴν αὐτὴν αἵρεσιν διατηροῦντι πρὸς τὸν δῆμον εὑρέσθαι] καὶ ἄλλο ἀγαθὸν ὅτι
5 [ἂν δύνηται. ἵνα δὲ καὶ ὑπόμνημα ὑπάρχηι αὐτῶι τῆς ἐ]κκ τοῦ δήμου εὐχα[ρ]-
[ιστίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοὺς δὲ] στρατηγοὺς διαπέμ-
[ψαι ἀντίγραφον — — — — — — — σφραγισαμένους τῆι δημοσί]ᾳ <σ>φραγῖδι· τὸ δὲ ψήφισ-
[μα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ικα τὴν πόλιν τὸν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀναγράψαι δὲ] τόδε τὸ ψήφισμα
10 [τὸν γραμματέα ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει], τὸ δὲ ἐσόμεν[ον]
[ἀνάλωμα εἰς τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν σ]τρατιωτικῶν.
[ἵνα τούτων συντελουμένων φανερὸν ἦι πᾶσιν ὅτι ἡ βουλ]ὴ καὶ ὁ δῆμος μι-
[μνήσκονται — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ῶν εὐνόως πε-
[ρὶ τὴν πόλιν διακειμένων].                   vacat
Search Help
Contact Us