[ ] Cyrenaica — Teuchira/Arsinoe — 501 AD
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 δίχα [π<ροσ>]τάγμα[τος τὴν πάρ]οδ[ον ἐ]πὶ τ̣οὺς βαρ[βάρους ποιεῖν· τοὺς δὲ ἐκ τοῦ ἔθνους τῶν] Μακῶν διὰ γραμμάτων τοῦ λ̣α̣(μπροτάτου) πραιφέκτου συγχωρῖσθαι ἐπὶ τὰ χωρία Πενταπόλεως παραγίνεσθαι. —— ὥστε παρὰ τοῖς [γενναιοτάτοις]
στρατιώταις δίχα τινὸς παρὰ τὸ δίκ[αιον ἐπισαγομένης ἐπηρίας παρέχεσθαι. —— ὥστε τὸν παραβαίνοντά τι τῶν τυπωθέντων πεντήκοντα]
χρυσίου λίτρας λόγῳ προστίμου μεθο[δεύεσθαι καὶ ταύτας περὶ τὴν τῶν ὅρων ἐπιμέλιαν δαπανᾶσθαι. —— γνῶσις τῶν μετὰ τὰ ἐπέτεια εἰς]
μιώσεις τῶν συνηθειῶν τυπωθέντων. καθ’ ἕκασ[τον ἔτος παρέχονται παρὰ τῶν γενναιωτάτων στρατιαιτῶν ἐκ πάντων τῶν ἀριθμῶν καὶ οὐκ ἀφ’ ἑκάστου τούτων]
5 διαφόροις κατὰ τὴν χώραν προσώποις, ὧν οὐδὲ π[λέον αὐτοὺς ἐπινοεῖσθαι χρή, οὕτως· συγκαθέδρῳ τοῦ περιβλέπτου δουκὸς νο(μίσματα) ρνδʹ· δομεστικῷ τοῦ αὐτοῦ νο(μίσματα) ρκϛʹ]·
κανκελλαρίου τοῦ αὐτοῦ νο(μίσματα) κδʹ· δεκανῷ καὶ σουπ<σκ>ρ[ιβενδαρίῳ καὶ σπαθαρίῳ καὶ βουκινάτορι καὶ ἀνθρώποις τοῦ δουκός, τοῖς πᾶσιν τούτοις νο(μίσματα) ρπʹ]·
τῇ τάξει, λόγῳ καλανδαρικῶν νο(μίσματα) ρξαʹ· νουμεραρίῳ κα[ὶ πριμισκρινίῳ ὑπὲρ ἀννώνας προστιθεμένης καὶ παραπομπῆς νό(μισμα) αʹ· τοῖς αὐτοῖς ὑπὲρ καπίτου ὁμοίως προστιθεμένου νό(μισμα) αʹ· τοῖς αὐτοῖς ὑπὲρ]
προκοπῆς βαθμοῦ νό(μισμα) αʹ· τοῖς αὐτοῖς ὑπὲρ στρατευσίμου [καὶ τῆς καλουμένης προβατωρίας νό(μισμα) αʹ· τοῖς αὐτοῖς λόγῳ χαρτατικῶν ἀπὸ ἑκάστου κάστρου τῶν καστρη]-
σιανῶν νο(μίσματα) ϛʹ· το[ῖς] αὐτοῖς λόγῳ τετραμηνιακῶν [ὁμοίως νο(μίσματα) δʹ].
Search Help