[ ] Aeg. Isl. — Telos — 3rd c. BC — ArchEph (1922) 44, 17
1 [— — —] πεντήκ[οντα],
[— — —]ς Εὐανδρίδα πεν[τ]ή̣κοντα,
[— — —] Ἀριστοφάντ̣ου π[εντ]ήκον[τα],
[— — — Ἀ]ριστανδρ[ίδα] πεντ[ή]κ[ον]τα,
5 [— — —]α Καλλικλεῦς τρ[ιάκοντα],
— — —μ̣άχο[υ] ἑκατ̣όν,
— — — Ἀριστοφίλου ἑκατόν,
[Ἀριστότι]μ̣ος Ἀριστίωνος ἑκα̣τόν,
[Ἑρμανδρί]δας Ἀλεξιμά[χου — — —],
10 [— — —] Νικάνακτος πεντήκ[οντα],
[— — —]ος Τελεσάνδρου πεντήκοντα,
[— — —]ης Δαμοσθέν[ε]υ[ς] πεν[τήκον]τ[α],
[— — — Δαμ]ο[σ]θέν[ευς — — —],
[— — —]ς Ἀ— — —,
15 [— — —]ης Δερ[κυλίδα — — —],
[— — —]ος Αν— — —,
[— — —]ο[ς] Ἑρμανδρί[δ]α πε[ντήκοντα],
[— — —]ος Ἀνδρονίκου ἑ[κα]τόν,
[— — —]ος Ἀνδρογένευς ἑκατόν,
20 [— — —]ος Ἀριστίππου πεν[τήκοντα],
[— — — Ἀ]ριστογείτον[ος — — —]
Search Help