[ ] Aeg. Isl. — Syme — shortly bef. 420 BC — ArchEph (1922) 39, 13
a.1 [— — — π]ολε[— — —]
[— — — ἄρχ]οντες [? — — —]
[— — — Ἑ]λλήνω̣[ν — — —]
b.1 — — —σ̣ει— — —
— — —η δ’ αν— — —
․․․σάτω ιζ [? — — —· τὸν δὲ δῆμον ἑλόμεν]-
ον κήρυκα[ς ἀγγέλλοντας τὰ νῦν ἐψηφισμένα τῶι δήμωι πέμψαι ἐπὶ τὰς πόλες],
5 ἕνα μὲν ἐπὶ [Ἰωνίαν, ἕνα δὲ ἐπὶ Νήσος, ἕνα δὲ ἐπὶ Ἑλλήσποντον, ἕνα δὲ ἐπὶ τὰ ἐπ]-
ὶ Θράικης· τὸ[ς δὲ κήρυκας ἑλέσθαι αὐτίκα μάλα τὸν δῆμον. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἀ]-
ποστελάντ[ων αὐτὸς — — — ἡμερῶν· εἰ δὲ μή, εὐθυ]νόσθω μυρία[ισι δραχμῆισι. καταθ]-
[ε͂]ν̣αι δὲ τὸ ψήφισμα τ[όδε τὸς ἄ]ρχοντα[ς τ][ς ἐ]ν ταῖσι πόλεσιν [ἀναγράψαντας ἐν στή]-
ληι λιθίνηι ἐν τῆι ἀγορᾶι τῆ[ι ἑκάστης τῆς πό]λεως καὶ τὸς ἐπιστ[άτας ἔμποσθεν]
10 το͂ ἀργυροκοπίο. ταῦτα δὲ ἐπ[ιτελέσαι Ἀθηναίος, ἐ]ὰμ μὴ αὐτοὶ βόλωνται. δε-
ηθῆναι δὲ αὐτῶν τὸγ κήρυκα τὸν ἰόντ[α ὅσα κελεύοσιν] Ἀθηναῖοι. προσγράψα-
ι δὲ πρὸς τὸν ὅρκ[ον τὸν τῆς] βολῆς τὸν γραμματέα τὸν τῆς [βολῆς τ]-
α̣δί· "ἐάν τις κόπτηι νόμισ[μα] ἀργυρίο ἐν τῆσι πό[λεσιν ἢ μ]ὴ χρῆται νομ[ίσμασιν τοῖς Ἀ]-
[θηνα]ίων ἢ σταθμοῖς ἢ μέτ[ροις, ἀλλὰ ξενικοῖς
15 [νομίσμασι]ν καὶ σ[ταθμοῖς καὶ μέτροις, τὴν
τιμωρίαν ἐ͂ναι κατὰ τὸ πρότε]ρον ψήφισμα, ὃ
Κλέαρχ[ος εἶπεν." τὸς δὲ ἰδιώτας ἀποδο͂ν]αι τὸ
ξενικὸν ἀργύριον [ἕκαστον ὅ]ταμ βόληται,
τὴν δὲ πό[λιν καταλλάττεν. ἀπογραψ][ν]των δὲ
τὰ αὑτο͂ ἕκαστ[οι καὶ καταβαλόντων ἐς τὸ]
20 [ἀργυ]ροκόπιον, ο[ἱ δ’] ἐπιστάτ[αι παραδεξά]-
[μενοι ἐς λευκώματα ἀνα]γράψαντες κατα[θέν]-
[των ἔμπροσθεν το͂ ἀργυροκο]πίο σκοπε͂ν τῶι
βο[λομένωι, ἀναγράψαντες χωρὶς μὲν τὸ ξ]ε-
νικόν, χω[ρὶς δὲ τὸ ἡμεδαπὸ]ν ἀργύρι[ον — — —]
Search Help