IG II² 994
[ ] Att. — non-stoich. — med. s. II a.
See also:
1 ․․5․․#⁷Ν#⁷ — — — — — — — — — — — —
․․5․․ας ὑποτα — — — — — — — — — — —
[πρὸς] τὸ θεῖον εὐσεβῶ[ς διακείμενον]
[․ ἀγῶν]α στεφανίτην μο[υσικὸν — — —]
5 ․․5․․ειν τ[ῶ]ι Ἀπόλλωνι τ — — — —
․․5․․μον εἰδότες ἀναγκαῖο[ν — — — —]
․․5․․ον δῆμον καὶ οἰόμενοι — — — —
․․5․․ων παρ’ ἑαυτοῖς θυσιῶ[ν — — —]
․․6․․․ν καθάπερ δίκαιον — — — — — —
10 ․․6․․․ πέμποντες τὰς θε[ωρίας — — —]
[․ τῶν τ]ῆς πόλεως ἀγώνων — — — — —
[․․․․ τ]οὺς ἐμφανιοῦντας — — — — — —
․․․․ ἀξιοῦσιν ἀποδέξα[σθαι — — — —]
․․․․ τὸν στεφανίτην ΟΓ — — — — — —
15 [․․5․․ κα]θάπερ αὐτῶν — — — — — — —
․․5․․ τιμῶν· εἰ — — — — — — — — —
․․5․․ τῶν κ — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us