[ ] Att. — stoich. 69 — 415/4 a.
64 [τάδε ℎοι ταμί]αι το͂ν ℎιερο͂ν χρεμάτον τε͂ς Ἀθεναίας Λεοχάρ[ες Ἀλ]ο̣[πεκειεὺς καὶ χσυνάρ]-
65 [χοντες, ℎοῖς Τ]ελέας Τελενίκο Περγασε͂θεν ἐγραμμάτευε, πα[ρ]]ο[σαν τοῖς ταμίαις vvvv]
[vacat]       vacat        Μελε[σ]ία̣[ι] Ο[ἰε͂θεν καὶ χσυνάρχοσι, πα]-
[RADEXSA/MENOI P]ARA\ TO=N PROTE/RON TAMIO=N, *JOI=S *LUSIKLE=S *D[RAKONTI/DO *BATE=QEN E)GRAMMA/]-
[TEUE, E)N TO=I PRO/NE]IOI: FIA/LE XRUSE=, E)XS E(=S A)PORAI/NONTAI, A)/<1S>1T[AQMOS: FIA/LAI A)RGURAI= #65#63#63#60],
[σταθμὸν τότο]ν ΤΤΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂· κέρατα ἀργυρ ΙΙΙ, σταθμὸν τ[ότον 𐅅ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ποτέρια ἀργυρᾶ]
70 [𐅃, σταθμὸν τό]τ̣ο̣[ν Η𐅄]Δ𐅃𐅂𐅂· λύχνος ἀργ[υ]ρο͂ς, σταθμὸν τότο ΔΔ[Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλαι ἀργυραῖ 𐅃ΙΙ, σταθ]-
[μὸν τότον 𐅅ΗΗ]· στέφα[νος] χρυσο͂ς, σταθ[μ]ὸν τούτο ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂Ι̣Ι̣Ι̣· [φιάλα ἀργυρᾶ ΙΙ, σταθμὸν τότοι]-
[ν ΗΗ· φιάλαι ἀργ]υρα[ῖ ΙΙΙΙ, σταθ]μὸν τότ[ον Η]Η̣Η̣ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ποτέ[ριον ἀργυρο͂ν, σταθμὸν τότο ΔΔΔ]
[Δ· φιάλαι ἀργυ]ραῖ 𐅃Ι[Ι, στα]θμὸ[ν τ]ότο[ν 𐅅Η]Η̣ΗΗΔΔ· φιάλαι ἀργ[υραῖ ΙΙΙΙ, σταθμὸν τότον ΗΗΗΗΔΔ· π]-
[οτέριον ἀργ]υρο͂ν, σταθμὸν τότο ΔΔΔΔ· φιάλαι ἀργυραῖ 𐅃ΙΙ, στα[θμὸν τότον 𐅅ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· φιά]-
75 [λαι ἀργυραῖ Ι]ΙΙ, σταθμὸν τότον ΗΗ[𐅄]𐅂· ποτέρ[ιον] ἀργυρο͂[ν], σταθ[μὸν τότο 𐅄Δ𐅃𐅂· λύχνος ἀργυρ]-
[ο͂ς, σταθμὸν τ]ότο ΔΔ𐅂𐅂· φιάλαι ἀρ[γ]υραῖ ΙΙΙ, σταθμὸν [τ]ότο[ν] ΗΗ[𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλαι ἀργυραῖ 𐅃],
[σταθμὸν τότ]ον ΗΗΗΗΔ𐅂𐅂𐅂· ἀ[ργυρὶ]ς Ι, <σταθμὸν ταύτες> ΗΔ𐅂𐅂· ποτέριον ἀργυρο͂ν, [σταθμὸν τότο ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἀργυ]-
[ρὶς Ι, σταθμὸ]ν ταύτες 𐅄Δ· π[οτ][ρ]ιο[ν ἀ]ργυρο͂[ν], σταθμὸν τότο [ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀργυρὶς Ι, σταθμὸν τ]-
[αύτες Η𐅄𐅂𐅂𐅂]· ποτέριον ἀργυρο͂ν, σταθμὸν τότο ΔΔΔ· ἀργυ[ρίδες ΙΙΙΙ, σταθμὸν τότον ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ]-
80 [𐅃𐅂· κύλιχς ἀργ]υρᾶ, ἄσταθμος· φιάλε ἀργυρᾶ, σταθμὸν τατε[ς Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. ἐπέτεια ἐπεγέν]-
[ετο· ἀργυρίδε]ς ΙΙΙΙ, σταθμὸν τότον 𐅅ΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 vacat
                                                       vacat 0.28
Search Help