IG II² 976
[ ] Att. — non-stoich. — post med. s. II a.
1 [ἔδοξεν] τῶ[ι δ]ήμω[ι — — — — — — — — — — — — — — —]
[— εἶ]πεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγ[γέλλει ὁ ἱερεὺς τοῦ Ἀσκλη]-
[πιοῦ] ὑπὲρ τῶν ἱερῶ[ν ὧν ἔθυεν τῶι Ἀσκληπιῶι τῶι]
[ἐν Ἐπ]ιδαύρωι καὶ τ[ῆι Ὑγιείαι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς]
5 [οἷς π]άτριον ἦν, ἐπε[μελήθη δὲ καὶ τῆς στρώσεως τῆς]
[κλί]νης καὶ τῆς [ἐπικοσμήσεως τῆς τραπέζης καὶ τῆ]-
[ς πα]ννυχίδος [— — — — — — — — — — τῶι Ἀσ]-
[κληπ]ιῶι καὶ [τῆι Ὑγιείαι — — — — — — — — — —]
․․․․ν, ἐπ[ε — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us