[ ] Messenia — Korone — 246 AD
frg. ab.1   ἔτους σοζʹ·
 γυμνασίαρχος
Γ(άϊος) Κλώ(διος) Ἰούλ(ιος) Κλε-
  όβουλος,
5 Γ(αΐου) Ἰουλ(ίου) Θεαγέ-
 νους υἱός,
ὁ προστάτης δι-
ὰ βίου τοῦ κοι-
 νοῦ τῶν Ἀχαιῶν.
10   ἀρχέφηβος
Γ(άϊος) Ἰούλ(ιος) Θεαγένης
 Κλεοβούλου,
Γ(αΐου) Ἰουλ(ίου) Θεαγένους
 ἔγγονος τοῦ αἰ-
15 ωνίου πρεσβε̣[υ]-
το̣ῦ καὶ λο̣γιστοῦ γε-
 νηθέντος τῆς πό-
 λεως.
ἔφηβοι οἱ ὑπ’ αὐτόν·
20  Λούκ(ιος) vac. Βάσσος,
 Αὐρ(ήλιος) [Ἀ]ρονκιανός,
 Αὐρ(ήλιος) Τερεντιανός,
 Αὐρ(ήλιος) Σερῆνος,
 Αὐρ(ήλιος) Ἀρέσκων,
25  Αὐρ(ήλιος) Συνέρως,
Ἰούλ(ιος) Μένανδρος,
 Αὐρ(ήλιος) Καλλιτίβερις,
 Φλ(άβιος) Τέρτιος,
 Κάσ(σιος) Ἰανουάριος,
30  Ποσ(τούμιος) Εὐτυχιανός,
30a 〚— — — — — — — — —〛
31  Κλ(αύδιος) Ἐπίγονος,
 Κλ(αύδιος) Δελμάτιος,
 Κλ(αύδιος) Ἀρτεμίσιος,
 Αὐρ(ήλιος) Εὐφρό̣σ̣υ̣ν̣[ος],
frg. c.col. I.35 Αὐρ(ήλιος) #⁷․․․λ̣ο̣[ς],
Αὐρ(ήλιος) Φιλόμουσος,
Αὐρ(ήλιος) Κλεόβουλος,
Αὐρ(ήλιος) Εὐοδίων,
Αὐρ(ήλιος) Νείκων,
40 Αὐρ(ήλιος) Εὐτυχᾶς,
Ἄττ(ιος) Τρυφωνιανός,
Αὐρ(ήλιος) Ἐρωτίων,
Ἄττ(ιος) Κρότων,
Κλ(αύδιος) Μελίτις,
45 Κλ(αύδιος) Ζώπυρος,
Κλ(αύδιος) Νείκων,
〚— — — — — — —〛
Ἰγν(άτιος) Εὐτύχ̣ης,
Αὐρ(ήλιος) Νείκων,
50 Ἀντ(ώνιος) Λύκος,
Ἀντ(ώνιος) Εὐφρόσυνος,
Αὐρ(ήλιος) Εὔκαρπος,
Αὐρ(ήλιος) Φοιβίων,
Αὐρ(ήλιος) Λεωνίδης,
55 Αὐρ(ήλιος) Ζώσιμος,
Αὐρ(ήλιος) Σο<ΐδ>ας,
Αὐρ(ήλιος) Ὀνησᾶς,
Αὐρ(ήλιος) Θεοδόσιος,
Αὐρ(ήλιος) Ἀρίστων,
60 Αὐρ(ήλιος) Φιλοκλῆς,
Αὐρ(ήλιος) Πρεῖμος,
Αὐρ(ήλιος) Ἐλπιδοφόρος,
Αὐρ(ήλιος) Συνέκδημος,
Αὐρ(ήλιος) Ἀκύλας,
65 Αὐρ(ήλιος) Δημήτριος,
Αὐρ(ήλιος) Χαρμόσυ̣ν̣ο̣ς,
Αὐρ(ήλιος) Ἑρμείας,
Αὐρ(ήλιος) Λούκιος,
Αὐρ(ήλιος) Ζωσιμᾶς,
70 Αὐρ(ήλιος) Ὀνησιφόρος,
Αὐρ(ήλιος) Ἀρέτων,
Αὐρ(ήλιος) Νεικέρως,
Ὄπ(πιος) Τρόφιμος,
Ὄπ(πιος) Ζώπυρος,
75 Ἰγν(άτιος) Ζώσιμος,
Ἰγν(άτιος) Εὐφρόσυν[ος],
Αὐρ(ήλιος) Ὀνασικλῆς,
Αὐρ(ήλιος) Εὐ[— — —],
[— — — — — — —],
col. II     vacat
80  Ἀγ  vac.
Αὐρ(ήλιος) Βερνεικιανός,
    vacat
82    Αὐρ(ήλιος) ρᾶς,
Αἴλ(ιος) Χρησ<τ>ίων,
    vacat
84 Αὐρ(ήλιος) Εὐπόριστος,
85 Αὐρ(ήλιος) Νεῖσος,
Ὄπ(πιος) Ἀρτεμίσιος,
    vacat
87 Ἰγν(άτιος) Ὀλυμπιακός,
Αὐρ(ήλιος) Εὐφρᾶς,
   vacat
89 Αὐρ(ήλιος) Εὐ̣φρόσυνος,
90 Αὐρ(ήλιος) Εἰσᾶς,
    vacat
91 Αὐρ(ήλιος) Ἰωσῆς,
Αὐρ(ήλιος) Ἰωσῆς,
Αὐρ(ήλιος) Πούπλιος,
   vacat
94 Αὐρ(ήλιος) Πτελλᾶς,
   vacat
95 Αὐρ(ήλιος) Ἀλέξανδρος,
Αὐρ(ήλιος) Ἀρέτων,
Αὐρ(ήλιος) Σύνετος̣,
   vacat
98 Αὐρ(ήλιος) Τείμ̣[ανδρ]ος,
Αὐρ(ήλιος) [— — — —]ης,
100 Αὐ̣[ρ(ήλιος) — — —],
[— — — — — — — —]
Search Help