[ ] Lakonike — Oitylos — bef. 196 BC
1 [— — — — Ἡρα]κ̣λε̣ίδαν̣ τ̣ὸ̣ν̣ ἁρ̣μ̣οσ̣τ̣άν· Παἱνικίδα[ς, — — — — — —]
[— — — — —]ο̣α̣〚— — — —〛ω̣ν̣ αὐτόμολος, Χαρῖνος, Ἐπίσ[τρ]α̣τ̣[ος],
[— — — Ξ]ε̣νόδαμος, Βαδηἵας, Εὔβωλος, Εὔδαμος, Πειἱκρατίδα[ς],
[— — —]ς̣, Χαιριάδας, Ἄ̣γιππος, Πάτρ̣ων, Δαμέας, Πειἱκρατίδας,
5 [— —]α̣ς, Νικ̣όστρατος, Μ̣〚․․․․․〛, Τιμίων, Φίλιος, Τρίτων, vacat
[— —]ο̣ς, Χρηἱμίδας, Δ̣αμίων, Πά̣τρ̣ων, Περκλῆς, Φιλομηλ̣ί̣δας,
[— —]α̣ς, Φιλώνυμος, Σιμίας, Νίκανδρος, Στράτων, Κλε̣αρέτα̣ς̣,
[— —]δα̣ς Κρατήἱππος, Σωιξίων Κ̣λέϊππος, Νικόδ̣α̣μ̣[ος, Ἀγ]η̣τορίδ̣α[ς],
[— —]η̣ς, Φιλόδαμος, Νικίων, Ξένιππος, Νικο̣[— — — — — — — — —]
10 [— — —], Λ̣υἱγένης, Τιμύλος, Φιλέα̣ς, [— — — — — — — — — — — —]
Search Help