[ ] Att. — stoich. 61 — 418/7 a.
1 [θεοί]·
[τάδε παρέδοσαν ℎαι τέτταρες ἀρχαί, ℎαὶ ἐδίδοσαν τὸν λόγον ἐκ Παναθεναίον]
[E)S *PANAQE/NAIA, TOI=S TAMI/]AIS TE=S QEO= *PUQ[ODO/ROI *JALAIEI= KAI\ XSUNA/RXOSI, *JOI=]-
[ς Φορμίον Ἀριστίονος Κ]υδαθεναιεὺς ἐγραμμάτευ̣εν[ℎοι δὲ ταμίαι, ℎοῖς Φορμί]-
5 [ον Ἀριστίονος Κυδαθεν]αιεὺς ἐγραμμάτευε, παρέδοσαν τ[οῖς ταμίαις Ἀναχσ%⁸⁰]-
[ικράτει Λαμπτρεῖ καὶ χ]συνάρχοσι, ℎοῖς Εὔχσενος Εὐφάνος [Προσπάλτιος ἐγρ]-
[αμμάτευε, ἐν το͂ι πρόνε]ιοι· φιάλε χρυσε͂, ἐχς ἑ͂ς ἀπορ̣αίνοντα[ι, ἄσταθμος· φιάλα]-
[ι ἀργυραῖ ΗΔΔΙ, σταθμὸ]ν τούτον ΤΤΗΗΗΗΔΔΔ𐅂𐅂· κέρατα ἀργυρᾶ [ΙΙΙ, σταθμὸν τούτο]-
[ν 𐅅ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ποτέρια ἀργ]υρᾶ 𐅃, σταθμὸν τούτον Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· λύχνος ἀργυ[ρο͂ς, σταθμὸν τ]-
10 [ούτο ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλαι ἀργ]υραῖ 𐅃𐅂𐅂, σταθμὸν τούτον 𐅅ΗΗ· στέφανος χρ[υσο͂ς, σταθμὸν]
[τούτο ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· φιάλα ἀ]ργυρᾶ ΙΙ, σταθμὸν τούτοιν ΗΗ· φιάλαι ἀργυρ[αῖ ΙΙΙΙ, σταθμὸ]-
[ν τούτον ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂]· ποτέριον ἀργυρ%⁸⁰ο͂ν, σταθμὸς τούτο ΔΔΔΔ· φιά[λαι ἀργυρα]-
[ῖ 𐅃ΙΙ, σταθμὸν τούτον 𐅅]ΗΗΗΗΔΔ· φιάλαι ἀργυραῖ ΙΙΙΙ, σταθμὸν τούτον [ΗΗΗΗΔΔ· ποτέ]-
[ριον ἀργυρο͂ν, σταθμὸν] τούτο ΔΔΔΔ· φιάλαι ἀργυραῖ 𐅃ΙΙ, σταθμὸν το[ύτον 𐅅ΗΔΔΔΔ]
15 [𐅂𐅂𐅂ΙΙ· φιάλαι ἀργυραῖ ΙΙΙ], σταθμὸν τούτον ΗΗ𐅄𐅂· ποτέριον ἀργυρο͂ν, [σταθμὸν τούτ]-
[ο 𐅄Δ𐅃𐅂· λύχνος ἀργυρο͂ς], σταθμὸν τούτο ΔΔ𐅂𐅂· φιάλαι ἀργυραῖ Ι̣Ι̣Ι̣, σταθ[μὸν τούτον]
[ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλαι ἀ]ργυραῖ 𐅃, σταθμὸν τούτον ΗΗΗΗΔ𐅂𐅂𐅂· ἀ[ρ]γυρ[ὶς Ι, σταθμὸν]
[ταύτες ΗΔ𐅂𐅂· ποτέριο]ν ἀργυρο͂ν, σταθμὸν τούτο ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἀργυρ[ὶς Ι, σταθμὸν ταύ]-
[τες 𐅄Δ· ποτέριον ἀργυ]ρο͂ν, σταθμὸν τούτο ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂. ἐπέτεια [ἐπεγένετο v ἀργυρ]-
20 [ὶς Ι, σταθμὸν ταύτες] Η𐅄𐅂𐅂𐅂· ποτέριον ἀργυρο͂ν, σταθμὸν τούτ[ο Δ]Δ[Δ vvv vvv vvv v]
                                            vacat
Search Help