IG II² 936
[ ] Att. — non-stoich. — c. init. s. II a.
See also:
1 ․․5․․ομε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ αὐτῶι γ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․ τὴ]ν βουλὴ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․ εὐεργε[τ — — — δεδόχθαι τῆι βουλῆι τοὺς λαχόν]-
5 [τα]ς προέδ[ρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι]
[π]ερὶ τούτω[ν, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν]
[δῆ]μον ὅτι δ[οκεῖ τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι — — — — — — — — Κ]-
[υζ]ικηνὸ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․νκ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 ․․ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us