Manumission record with consecration to Asklepios.  Stone block, reused in the construction of a late Roman tower.
[ ] Epeiros — Bouthrotos (Butrint) — ca. 163-158 BC — Iliria 14,2 (1984) 99-100 — SEG 35.666A — SEG 44.494
1 [ἀγαθ]ᾶι τύχαι κα[ὶ ἐπὶ σωτηρίαι]·
σ[τ]ρατ[αγού]ντων τῶν Πρασαι[βῶν Ἀντιγόνου]
[Κυδεστοῦ] καὶ Μενεξίου Πελματίου τὸ δεύτερον,
π[ρ]οστατ[οῦ]ντος δὲ Φυσκί[ω]νος Ἀμ[οργί]ου, ἱερεύον-
5 τος δὲ [το][Ἀ]σκλαπιοῦ Δεξάνδρου Ἀνχεροπαίου,
μηνὸς Γαμιλίου ἑβδέμαι, ἀφίεντι ἐλεύθερον
κ[αὶ] ἀνατίθεντι ἱερ[ὸν τῶι Ἀσκλ]απιῶι Σίμακος
[Σωσ]άνδρου Πορρωνὸς καὶ Λέαινα Σιμάκου
[καὶ Λ]υσανίας καὶ Σώσ[ανδρος κ]αὶ Λυκίσκα
10 [Μενεξίο]υ καὶ Λυκ[όφρων καὶ Ἀππο]ίτας [Ἀ]ντι-
[γόνο]υ, συνευδοκούντων [Ἀν]τιγόνου τοῦ Λυκόφρονος
Κυδεστοῦ καὶ Μενεξίου τοῦ Λυσανία Πελματίου
[Π]αρμενίωνα ἀνέφαπτον· παραμεινάτω δὲ
Παρμενίων παρὰ Σίμακον ἇς κα ζῶι Σίμακος·
15 μάρτυρες Πολυνίκος Μυρτίλου Κυεστός, Σωκλῆς
Γλαυκία Ἐσσύριος, Ἀρχίας Γλαυκία Ἐσσύριος, Ἀν-
δρόνικος Ἄνδρωνος Πόλλειος, 〚— — — — — —〛
〚— — — — —〛, Θεύδοτος Ἀνεροίτα Ὀπάτας.
Search Help