Manumission record with consecration to Asklepios.  Stone block in the wall of the diazoma of the theater.
[ ] Epeiros — Bouthrotos (Butrint) — after 163 BC — PdP 41 (1986) 328, 6 — SEG 38.509
1 [ἀγαθᾶι τύχαι· σ]τραταγ[οῦ]ντος
[τῶν] Πρασ[αιβῶ]ν Νέστορος Τεμούου, προ-
[στ]ατοῦντος [δὲ] Ἀρχία Ἐσσυρίου, ἱερεύον-
[τ]ος δὲ τῶι [Ἀσκλ]απιῶι Νικάν[ορος Χε]ρρίου,
5 μηνὸς Εὐκ[λείου, ἀ]φίεντι ἐλευθέραν καὶ
ἀνατίθεντ[ι ἱερὰ]ν τῶι Ἀσκλαπιῶι ἀνέ-
φαπ[τον — — — —]ραν Ἀντιφῶν Βοΐσκου κα-
τ̣οικῶ̣ν [ἐν Βουθ]ρωτο͂ι καὶ [Κ]λῆτις Ἀντι-
[φ]ῶντος καὶ [Σατ]ύρα Εὐδάμου καὶ Λέ-
10 αινα Ἀντ[ιφῶντος — — — — — —]ΩΛΕ
[— — — — — — — — — — — — —]ΡΕ
[— — — — — — — — —]· μάρτυρες.
Search Help