[ ] Mesopotamia — Martyropolis (Meiafarakin) — 591 AD — Klio 8.1908.497-520 — Trav. & Mém. byz. 9.1985.91-104 — SEG 35.1475
frg. 1a/1b.1 [․․․ τ]οῦ Εὐφρά[του — — —]ΜΑΤ[— — —]
[․․․․]ων εὐτυχ[— — —]ς καὶ ε[— — —]
[․․․․]ν τύχην κα[— —] βασιλε[— — —]
[․․․․]αι εἰς τοὺς α[— —]ν ὑπο[— — —]
5 [․․․․]ος τουτο[— —]εια[— — —]
frg. 2.6 [— — — —]ΑΕ[— — —]ΝΟ[— — —]
[— — —]ον ὃν ἔσχαν ἐκ τῶν ἀρχ[— — —]
[— — —] τῷ στρατῷ ἡμῶν παρεδό[θη — — —]
[— — —]κων πρὸς ἡμᾶς (καὶ) ω․ΑΚΑ[— — —]
10
frg. 3.10 [— — —]Λ[— —]Α[— —]ΟΠΩ[— — —]ΚΕ[— — —]
[— — —]ῳ τρόπῳ πρὸς τοὺς δούλους ἡμῶν ἐγρά[ψαμεν]
[— — —] ἀνέζη ἡ πολιτεία ὑμῶν (καὶ) ἐπολέμει με[τὰ — —]
[— —]ς ἐγένετο ὑμεῖς οἴδατε· ἀλλ’ οὐ δεῖ τὸ καταλε[ιφθὲν]
[— μ]ήπως ὕβρις περισοτέρα παρακολουθήσῃ ἡμε[— —]
15 [— —]ε[․․]νους τοὺς ποι[ή]σαντας τὰ τοιαῦτα γ[— — —]
15a [— — — —]
frg. 4.16 [— —] τοὺς Ῥωμαίους ἐκ [— — —]
[— — —]ενην τῇ  πολιτείᾳ [— — —]
[— — — π]ολιτ<ή>αν εἰς Νέκρ[αν — — —]
[— — — τ]ῶν θεῶν (καὶ) τῆς εὐ[— — —]
20 [— — βα]σιλέων (καὶ) <δ>ιὰ τὸ [— —]
[— — — βα]σιλέων σήμερον [— — —]
[— — —]ΝΑΥΤ[․․․ ἔ]γραψ[α — — —]
frg. 5.23 [— — — — — —]Μ[— — —]
[— — —]εκ[— —]μαγίας (καὶ) ω[— — —]
25 [— — — μη]χανὰς τὰς ε[․․]ς (καὶ) τὰ μετὰ ταῦ[τα — — —]
[— — — β]ελτιότερα (καὶ) ἄφθαρτα γίνοντ[αι — — —]
[— — — τ]οῦ θεοῦ βασιλέως τῶν βασιλέω[ν — — —]
[— — — τ]ῶν ῥημάτων τούτων [․․․] ὑμῖν  [— — —]
frg. 6/7.29 [— — —]Α[— —]ΒΑ[— —] τἡς πο[λιτ]είας ὑμῶν [— — —]
30 [— — —] πόλεις τῇ πρ[ον]οίᾳ τῶν θεῶν (καὶ) τῇ τύχῃ τ[— — —]
[— — —]ν <δ>ιὰ τοῦ στ[ρατ]οῦ (καὶ) τῆς δυνάμεως τῆς ἐκ[— — —]
[․ δύναμι]ν ἣν οἱ Ῥωμα[ῖοι] εἰς Νέκραν ἔσχαν (καὶ) νῦν [— — —]
[— — — διὰ] τὸ εὐγνώ[μο]νας φανῆναι ἡμᾶς πρὸ[ς — — —]
[— — — ἐσφ]ράγισα κα[θὼ]ς ε[ἴπ]αμεν (καὶ) <δ>ιὰ τὸ ἀπρο[— — —]
35 [— — —]ΘΩ[— — —]ΣΕΚΕ[— — —]ΑΕΠΔ[— — —]
frg. 8.36 [— — — —][γρ[αψα [τ]οὺς Ῥωμα[ίου]ς (καὶ) τοσ[— — —]
[— — — ἵνα] ἐπὶ π[λ]έον γνῶ ἐκελεύσαμεν [— — —]
[— — — ἐ]πὶ πόρταν παγῆναι (καὶ) καθὼς εἰς τό τι τι[τλάριν — — —]
[— — —] γέγλυπται (καὶ) πέπηκται ὁμοίωη (καὶ) εἰς τὰς [— — —]
40 [— — — πό]λεων ὧν τῇ προνοίᾳ (καὶ) βοηθείᾳ τ[— — —]
[— — — πα]ρελάβαμεν εἰς μίαν (καὶ) ἑκάστ[ην — — —]
[— — —]ην εἰς τιτλάριν γλυ[φῆναι — — —]
[— — —]ΝΤΟ․ΙΣΙ[— — —]
[— — —]ΑΣΠΟΥΡ#⁷[— — —]
45 [— — —] τῇ πόλ[ει — — —]
[— — —]ΠΩΠΑ[— — —]
[— — —]ΑΙ[— — —]
Search Help