[ ] Att. — non-stoich. — c. init. s. II a.
1 — — — — — — αντα[— — — — — — — — — — — ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ]
[τῆς συλλογῆς] τῆς τε [βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν αὐ]-
[τοῖς προσέταττον ο]ἵ τε νόμοι κα[ὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου, ἐπαινέσαι τοὺς]
[πρυτάνεις τῆς Ἀττ]αλίδος καὶ στεφ[ανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι κα]-
5 [τὰ τὸν νόμον εὐσεβεί]ας ἕνεκεν τῆς [πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς]
[πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆ]μον τὸν Ἀθηναίων. [ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν]
[γραμματέα τὸν κατὰ πρυ]τανείαν εἰς στήλην λιθί[νην καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανι]-
[κῶι, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ]αὶ τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερ[ίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρα]-
[τιωτικῶν τὸ γενόμενον] ἀνάλωμα.
col. I.9a in corona:
10 [ἡ β]ουλὴ
[τὸ]ν γραμ-
[ματ]έα Εὔ-
[βου]λον Προ-
[βαλ]ίσιον
col. II.9a in corona:
10 ἡ βουλὴ
Λυσίμαχον
Ἁλαιέα
Search Help
Contact Us