IG II² 918
[ ] Att. — non-stoich. — init. s. II a.
[— — — — — — — — — — ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Λεωντίδος]
[καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσιν]
1 [τῆι βουλῆι τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο οἱ πρυτάνεις ἐξ ἑαυτῶν — — — —]ν
[— — — τὰς θυσίας τεθυκέναι πάσας τὰς καθηκούσα]ς ἐν τῆ̣ι̣ πρυ-
[τανείαι ὑπέρ τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσ]θαι δὲ καὶ τῶν
[ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἀγαθῆι τύ]χε[ι] δεδόχθαι τεῖ βουλ-
5 [εῖ ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν — — — Ἀ]λεξάν[δρ]ου Κήττιον καὶ στεφα-
[νῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι, ἐπαινέσαι δὲ] καὶ τὸν γραμματέα Ἀρίστωνα Ἀρί-
[στωνος Αἰθαλίδην καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐ]πωνύμου Διονύσιον Εὐπυρίδην
[καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ το]ῦ δήμου Δημήτριον Ἀπολλωνιέα
[καὶ τὸν ὑπογραμματέα — — — Ἀζ]ηνιέα καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ
10 [τοῦ δήμου — — — — — — καὶ τ]ὸν αὐλητὴν Καλλικράτην Θορίκιον
[καὶ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆς — —]να Πειραιέα καὶ στεφανῶσαι ἔκασ-
[τον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγρ]άψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμμα-
[τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στ]ήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανι-
[κῶι, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ]αὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης μερίσαι
15 [τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει τὸ γενόμενον] ἀνάλωμα.
15a                               vacat 0.025
col. I.16 [Κήττιοι]
— — —
— — —
[Λευκονο]εῖς
20 ․c.6․․ων
[․․․μ]αχος
․․․δ̣ωρος
[Φι]λίσκος
[Π]εριγένης
25 Σκαμβωνίδαι
Ἀλέξανδρος
Εὐπυρίδαι
․․․οκλῆς
[Τι]μ̣ό[θ]εος
30 ․․ατ — —
[Ὑβ]άδαι
[Σώ]πατ[ρ]ος̣
col. II.16 Αἰθαλίδαι
Κερρ[ῖ]νος
Ἱκέσιος
Σωτήριος
20 Ἀρίστων
Σωκρατῖνος
Φρεάρριοι
[Δ]ήμων
[Ἀ]μύντας
25 Μείξων
Παιονίδαι
Κλέανδρος
Εὐηθίδης
Πρ — —
30 Τιμοκράτης
col. III.16 Τιμόδημος
Ἀμύντας
Φιλιστίων
Ἡνίοχος
20 Κρατιστόλεως
Φιλωνίδης
Χολλεῖδαι
Θαρρύνων
Ἀντιφάνης
25 Μενέστρατος
Τιμοκλῆς
Ἀντιφῶν
Ἀριστοκράτης
Εὔμηλος
30 〚— — —〛
col. IV.16 〚— — —〛
Πήληκες
Σώστρατος
Σώστρων
20 Ἁλιμούσιοι
Μενεκλῆς
Θεοφάνης
Κρωπίδαι
Ἀντίπατρος
25 Ξέναρχος
ἐξ Οἴου
Φιλιστίων
Φίλων
Κτησικλῆς
30 Φιλόξενος
Δειραδιῶται
Διοσκουρίδης
Search Help
Contact Us