[ ] Lakonike — Kotyrta
1 ἐπειδ̣ὴ Ἐπ̣ηρατίδας Τιμομέ-
[νο]υ̣ς̣, [Μ]ε̣λ̣ηιππίδας Τάρα, Ἀγα-
[θοκλῆς Φ]ι[λο]κ̣λείδα Λακεδαι-
[μόνιοι ὑπ]ά̣ρ̣χ̣ο̣ν̣τι̣ ε̣ὔνοοι τᾶι πό̣-
5 [λει] τ̣ῶ̣ν Κ̣ο̣τυ̣ρτα̣τᾶν παραγεν-
[όμενοι εἰς] τ̣ὰ̣μ πόλιν καὶ ἐ%⁸¹-
[πελ]<θ>[όντες ἐς τὸν] δ̣ᾶμον κα̣θ̣ω̣
[— —]ΛΟ[— — — — —]ε̣νος περὶ τῶν
[— — — — — — — —] Μ̣ε̣λ̣η̣ιππίδας Κ
10 [— —]Ο[— — — —]Ο[—]ην̣ Ἐ̣πηρατίδα[ς]
[— — — — — — — — —] τῶ̣ι δά[μ]ωι πα̣
[— — — — — — — — — — Μελη]ιππίδα
[— — — — — — — — — — — —]#⁷ο#⁷αιΙ․
[— — — — — — — — — — — — —]#⁷ κα̣τὰ̣
15 [— — — — — — — — — — — — —]σ̣ου, ἔδο-
[ξε τᾶι πόλει τῶν] Κ̣[οτυ]ρτατᾶν· πρ̣ο̣-
[ξένους εἶμεν καὶ εὐ]εργέτας τᾶς̣
[πόλεος αὐτοὺς καὶ ἐ]κ̣γόνους Ἐπη̣-
[ρ]α̣<τ>[ίδαν, Μεληιππίδαν], Ἀ̣γαθοκλῆ·
20 [ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ] οἰκίας
[ἔγκτησιν καὶ ἐπινομ]ί̣α̣ν̣ κ̣α̣ὶ τὰ̣
[λοιπὰ τίμια πάντα, ὅσα κ]α<ὶ> [τ]οῖς vacat
[ἄλλοις προξένοις] τᾶς πόλε̣-
[ο]ς [ὑπάρχει· καὶ ἀναγρ]ά̣<ψ>αι τὰν
25 π̣ρ̣[οξενίαν ταύταν εἰς] στάλαν λι-
[θ]ίνα[ν] κ̣α̣[ὶ στᾶσαι ε]ἰ̣ς̣ τὸ ἱερ[ὸ]ν vacat
τοῦ Ἀπόλ̣λ̣ω̣[νο]ς̣ [τοῦ] <Ὑ>[π]ερτ[ε]λεά-
τα καὶ̣ τὸ̣ <γ>[ενόμενον] ἀνά̣λωμα
εἰς τὰν στάλαν [κ]α̣ὶ ἀ̣[ν]αγραφὰν κα[ὶ]
30 ἀνάθεσιν δόμεν τοὺς ἐφόρους ἀπὸ
τᾶν ποθόδων.
Search Help