IG II² 912
[ ] Att. — non-stoich. — p. ante 200
1 [ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἐπὶ τῆς — —]ντίδος [τρίτης πρυτανείας, ἧι — — —]
[— — — — — — ἐγρ]αμμάτευεν· Βοη[δρομιῶνος τρίτηι ἱσταμένου],
[ἕκτηι τῆς πρυτανείας· βουλ]ὴ ἐν βουλευτηρίωι· [τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν —]
[— — — — — Αἰξ]ωνεὺς καὶ συνπρόεδροι· vvv [ἔδοξεν τῆι βουλῆι]·
5 — — — — — ρου Φρεάρριος εἶπεν· ἐπειδ[ὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀντιγονίδος καὶ οἱ]
[ἀείσιτ]οι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαν[τες ἀποφαίνουσιν τῆι βουλῆι τὸν ταμίαν]
[ὃν εἵλο]ντο οἱ πρυτάνεις ἐξ ἑαυτῶν Μενέδη[μον Ἄρχοντος Κυδαθηναιέα τὰς]
[θυ]σίας τεθυκέναι πάσας τὰς καθηκούσας ἐν [τῆι πρυτανείαι ὑπέρ τε τῆς βουλῆς]
καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων, ἐπιμεμελῆσθα[ι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς]
10 καὶ φιλοτίμως· vvvv ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τ[εῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν Μενέ]-
δημον Ἄρχοντος Κυδαθηναιέα καὶ στεφανῶ[σαι θαλλοῦ στεφάνωι εὐσεβείας]
ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας [τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ ἑαυ]-
τούς· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα Ὀρ̣έ[στην? — — — — — — — — —]
Ἰκαριέα καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύμου Ἱέρωνα [— — — καὶ τὸν γραμματέα τῆς βου]-
15 λῆς καὶ τοῦ δήμου Νικίαν Σίμου Πειραιέα κ[αὶ τὸν ὑπογραμματέα — — — — Ἀλε]-
ξάνδρου Ῥαμνούσιον καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλ[ῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆν Βερε]-
νικίδην καὶ τὸν αὐλητὴν Νεοκλῆν Βερενικίδη[ν· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμ]-
ματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίν[ει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι, εἰς δὲ]
τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσιν μ[ερίσαι τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει τὸ γενόμενον]
20 ἀνάλωμα.
col. I.21 Γαργήττιοι
Κηφίσιππος
Πυθόκριτος
[Φη]γαιεῖς̣
25 — — —
col. II.21 Σώφιλος
Ἰκαριεῖς
Ἀμφίας
— — —
col. III.21 Μενέστρατος
Περγασεῖς
— — —
col. IV.21 Διον[υσ —]
— — —
Search Help
Contact Us