IG II² 900
[ ] Att. — non-stoich. — 185/4
frg. c.1 [ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἐπὶ τῆς — — —]ος δεκάτης [πρυτανείας — — — — —]
 — — — — — — — — — — — — — μετ’ εἰκά[δας — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — ν․ρ — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. a-b.1 ․․γου [κ]αλῶς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․ κ]αθήκει δὲ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․ τοῖς ἐφηβε[ύσασι — — — — — — — — — — — — — — — —] εὐκοσμί[α ․․․]
․․․ται δὲ καὶ ἡ βου[λὴ ․․․․․․․․․․․․c.29․․․․․․․․․․․․․ ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι] τεῖ βουλεῖ [τοὺ]-
5 [ς λα]χόντας προέδρ[ους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γν]ώμην δὲ ξυμβ[άλλ]-
[εσθ]αι τῆς βουλῆς εἰς [τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους] τοὺς ἐπὶ Εὐπολέμ[ο]-
[υ ἄ]ρχοντος καὶ στε[φανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκεν] τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς [κα]-
[ὶ ε]ὐταξίας ἣν ἔχοντε[ς διετέλεσαν ἐν ὅλωι τῶι ἐνιαυτῶι καὶ φιλοτιμίας τῆ]ς εἰς τὴν βουλὴν κα[ὶ τὸ]-
[ν δ]ῆμον καὶ ἀνειπεῖν τὸ[ν στέφανον τοῦτον Διονυσίων τῶν τε ἐν ἄστει κα]ινοῖς τραγωιδοῖς καὶ Ἐλευ-
10 [σ]ινίων καὶ Παναθηναίων [καὶ Πτολεμαίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι· τῆς δ]ὲ ποιήσεως τῶν στεφάνων κ[αὶ]
[τ]ῶν ἀναγορεύσεων ἐπιμε[ληθῆναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὸν ταμίαν] τῶν στρατιωτικῶν· ὑπάρχειν δὲ [αὐ]-
[τ]οῖς καὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσι [τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις τίθησιν καὶ τὸ]ν ἀρχιτέκτονα τὸν ἀεὶ [χειρ]οτο[ν]ού[με]-
[νο]ν κατανέμειν αὐτοῖς τὸν τό[πον· εἶναι δὲ αὐτοῖς εἰκόνων χα]λκῶν δυεῖν ἀνάθεσιν οὗ ἂν αὐτοῖ[ς δοκῆι]·
[ἐπ]εὶ δὲ καὶ ὁ κοσμητὴς αὐτῶν ․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․ε αυτοι̣ πολλὰ καὶ χρήσιμα διατετέλ[εκε]
15 [τῶ]ι δήμωι πρὸς ἀσφάλε[ια]ν καὶ φ[υλακὴν παρέχων, ἠξίωσε δ’ αἰτῆ]σαι τὸν δῆμον δοθῆναι αὐτοῖς ἆθλόν τι [τῆς]
[κ]ακοπαθίας, ἀνάθημα δεδόσθαι [αὐτοῖς καθάπερ ἤιτησεν ὁ κο]σμητής, ὃ ἂν φαίνηται τῶι δ[ή]μωι, τιμῆς ἕνεκ[α]
καὶ τούτου τὴν ἀνάθεσιν ἐν Λυκ[είωι ποιήσασθαι μνημεῖον] τῆς φιλοπονίας καὶ εὐταξίας· καὶ ἐπιγράψα[ι]
τὰ ὁνόματα αὐτῶν πατρόθεν [καὶ κατὰ δήμους καὶ τοῦ κοσμη]τοῦ καὶ τῶν διδασκάλων· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸ[ν]
κοσμητὴν αὐτῶν Θεόβουλον Ο[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ ἀρετῆ]ς ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας ἣν ἔχων διατελεῖ πρὸ[ς]
20 τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον ․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ι̣ας καὶ στεφανωθῆνα[ι κατ]ὰ τ[ὸν ν]όμον· ἐπαινέ[σαι]
δὲ καὶ τοὺς διδασκ[άλους, τόν τε ὁπλομάχον Περ]σαῖον Συμμάχου Κικυννέα καὶ τὸν παιδοτρίβην [Ἑρμό]-
[δ]ωρον Ἑορτίου [Ἀχαρνέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν ․c.6․․]ν Νικομάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν καταπαλταφ[έτην․․․]
[․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ καὶ τὸν γραμματέ]α̣ Σῶσον Προξένου Σφήττιον καὶ στεφανῶσαι ἕκ[αστον αὐτ]-
[ῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα] τὸν γραμματέα τὸγ κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λι[θίνει καὶ]
25 [․․․․․․․․․․․․․c.31․․․․․․․․․․․․․․ στῆσα]ι ἐν ἀγορᾶι, τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα εἰς τὴν στήλ[ην καὶ εἰς]
[τὸ ἀνάθημα μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιω]τικῶν. vacat 0.165
Search Help
Contact Us