IG II² 899
[ ] Att. — non-stoich. — c. 185/4
See also:
col. I [ἡ βουλὴ]
1 [τὸν τ]αμί-
[αν Ἀ]πολ-
λόδω-
ρον
col. II [ἡ βουλὴ]
1 [τὸν γραμ]-
[ματέα — —]
— — — — — —
5 ἐπὶ Εὐπολέμου ἄρχοντ[ος ἐπὶ τῆς — — ίδος — — ς πρυ]-
τανείας, ἧι Στρατόνικος [Στρατονίκου Ἁμαξαντεὺς ἐγρα]-
μμάτευεν· βουλῆς ψήφισμ[α· — — ῶνος — — ι ἱστα]-
[μ]ένου ἕ[κ]τει τῆς πρυτανε[ίας· βουλὴ ἐν — — — τῶν]
προέ[δρ]ων ἐπεψήφιζεν Πα — — — — — — — — — — — — — —
10 [καὶ συμπρό]εδ[ρ]οι vv Τηλεφ[άνης — — — — — — εἶ]-
[πεν· ἐπειδὴ οἱ πρυ]τάνεις τ[ῆς Λεωντίδος φυλῆς ἐπαινέ]-
[σαντες καὶ στεφα]νώσαντ[ες ἀποφαίνουσι τῆι βουλῆι τὸν τα]-
[μίαν ὃν εἵλοντο ἐ]ξ ἑαυτῶ[ν Ἀπολλόδωρον καὶ τὸν γραμματέα]
[․․․c.10․․․τὰς θυσ]ία[ς] τεθυκέ[ναι πάσας τὰς καθηκούσας ὑπὲρ]
15 [τῆς βουλῆς καὶ το]ῦ δήμου, ἐπ[ιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων]
[καλῶς καὶ φι]λ[ο]τίμ[ως]· ἀγ[αθεῖ τύχει δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπ]-
[αινέσαι τὸν ταμίαν Ἀπ]ολλό[δ]ω[ρον — — — — — — — — — —]
․․․․․․․․c.20․․․․․․․․#⁷Ο․․#⁷ — — — — — — — — — — — — —
․․․․․․․․c.20․․․․․․․․δ․․ουσ̣ — — — — — — — — — — — — — —
20 ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ΙΙ — — — — — — — — — — — — — —
․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․Ο — — — — — — — — — — — — — —
․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․ο․․η — — — — — — — — — — — — — —
[․c.6․․ καὶ στεφανῶσαι ἕκασ]τον αὐτ[ῶν θαλλοῦ στεφάνωι. ἀναγράψαι]
[δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τ]ὸν γραμμα[τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι]
25 [λιθίνηι καὶ στῆσα]ι ἐν τῶ[ι πρυτανικῶι, τὸ δὲ γενόμενον ἀνά]-
[λωμα εἰς τὴν στήλην] μερίσαι τὸ[ν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν].
26a                         vacat 0.02
27 — — —                Ἀ[ρ]ιστομένη[ς]              — — —
— — —                [Μ]ενέστρατος                 — — —
— — —                 Αἰθαλίδαι                    — — —
30                       ․․․Ο․ΙΑΗ
Search Help