IG II² 884
[ ] Att. — non-stoich. — c. 200 a.
See also:
1 — — — — — — — — — — τὰ φιλάν[θρωπα — —]
[— — — — — — — — — Ἀθ]ηναίοις ἀξι — — —
— — — — — — — — — #⁷ΓΟ#⁷#⁷․․․ακαιε․α — —
․․․․θαι συμφέρο[ντ]ος κ․․․δοξ․c.6․․τεε̣ι̣ς̣
5 [ἀγ]αθεῖ τύχει δεδό[χθ]αι τῶι δ[ήμωι ἐπαινέ]σαι Ἧρι-
ν Κόθωνος Βυζάντιον καὶ στεφαν[ῶσαι] χρυσῶ[ι]
στεφάνωι εὐνοία[ς ἕ]νεκεν [καὶ] φ[ιλο]τ[ιμία]ς ἣν ἔ-
χει πρὸς Ἀθηναίο[υς. ε]ἶν[αι δὲ] αὐ[τὸ]ν κ[αὶ] π[ρ]όξενον
καὶ εὐεργέτην τοῦ δήμ[ου καὶ δε]δόσ[θ]α[ι] ἔγκτη-
10 σιν αὐτῶι γῆς καὶ οἰκίας κατὰ τοὺς ν[ό]μους· ἐπ[αι]-
νέσαι δὲ καὶ τοὺς μεταὐτοῦ τριηράρ[χ]ους Μ̣[η]-
νοφάνην Ἀσκληπιάδ[ο]υ, Ἑκ[ατ]αῖον Κόλχου κα[ὶ τὸν]
ταμίαν Γλαῦκον Λυσί[ου] Βυζ[α]ντ[ίο]υς [κ]αὶ στ[εφα]-
νῶσαι ἕκαστον αὐτ[ῶ]ν θαλλ[οῦ] στε[φάν]ω[ι] ε̣ὐ̣[νοί]-
15 ας ἕνεκεν τῆς πρὸς τὸν δῆμ[ον· καλέσαι δὲ Ἧριν]
καὶ Μηνοφάνην καὶ Ἑκαταῖ[ο]ν κ[αὶ τὸν ταμί]α[ν ἐπὶ]
[δ]εῖπνον εἰς πρυτανεῖον ἐπὶ ξέν[ια εἰς αὔρ]ιο[ν· ὑπάρ]-
[χ]ειν δὲ [α][τ]οῖς καὶ εἰς τὸ [λοι]π[ὸν φιλοτιμουμ][νοι]-
ς ἐπὶ πλέον ἀποδείκνυ[σ]θα[ι] τὴ[ν ἑαυτῶν] εὔνο[ι]-
20 [α]ν πρὸς Ἀθηναίους κ[α][ἄλλ]ο ἀγα[θὸ]ν ε[ὑρέσθ]αι <παρὰ>
τοῦ δήμου μεῖζον [οὗ] ἂν ἄξιοι εἶ[ναι δοκῶσιν· ἀνα]-
γράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γρα[μματέα τὸν]
[κ]ατὰ [πρυταν]είαν ἐν στήλει λιθ[ίνει καὶ στῆσ]α[ι]
[ἐ]ν [ἀκροπόλει], τῆς δὲ ποήσεως τῆς σ̣[τήλης καὶ]
25 τῆ[ς] ἀναθέσεως ἐπιμεληθῆ[να]ι κ[αὶ μερίσαι τ]ὸ γε[νό]-
[μ]ε[ν]ο[ν] ἀνάλωμα τοὺς τα[μ]ίας [τ]ῶν — — — — —
[— — ὅπ]ως ἂν το[ύ]τω[ν συν]τ[ελ]ουμ̣έ[νων ἐφάμιλ]-
λον [ἦι πᾶ]σιν εὐε[ργετεῖν τὸν] δῆ[μον — — — —]
․ου․c.5․π̣․νπ․υ․․c.7․․ος — — — — — — — —
30 ․αι χ[άριτας] καὶ [— — — — — — — — τιμῆς τῆς]
[π]ροσ̣[ηκο]ύσης — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us