Funerary epigram for the gladiator Marcianus.  White limestone pedimental stele with akroteria.
[ ] Moesia Inferior — Marcianopolis (Devnya) — 2nd/early 3rd c. AD — Nikephoros 9 (1996) 135-144 — ArchBulg 2 (1998) 77, 1
1 ἤμην ἐγὼ τὸ πρὶν Μαρκιανὸς
εἴτε σεκούτωρ Πολυνείκης· πυ-
κτεύω δὲ δύο, καὶ μετὰ ταῦτα | μυρ-
μίλλων παρέβην, ΠΥΓΝΗ {²⁷πυγ<μὴν>(?)}²⁷ δὲ ἔχω πάλι με[ί]-
5 αν· | εἶτ’ ὑπὸ τῆς ἰδίας εἱμαρμένης ἐνοχλή̣-
θην | καὶ μετὰ ταῦτα καλὴν πυγμὴν ποίσας {²⁶ποιήσας}²⁶
πάλιν ὧδε | ἐν τῇ θειοτάτῃ Μαρκιανοπόλει
βασιλείῃ, | νῦν δὲ τελευτήσας ὧδε ὁ τάλας κε[ῖ]-
μαι. vacat
Search Help