[ ] Euboia — Eretria: Eretria Mus. — ca. 355 BC — SEG 51.1106
1 θεο[ί]·
1a {²dove}²
2 Ἐξήκεστος Διοδώρου
εἶπεν· ἔδοξεν τε̣͂ι̣ ἐκκλ-
ησίει· ἐ̣π[ειδὴ Κρατης(?)] Τ̣ι̣μ-
5 οκράτο̣υ̣ [Σικυώνιος ἀν]ὴ̣ρ
ἀγαθός [ἐστι περ]ὶ τὴμ π-
[ό]λ̣ιν τὴν̣ [Ἐρετριεω]ν κα[ὶ]
π̣οεῖ ὅ τι ἂ̣[ν δύνητα]ι ἀγ-
αθὸν κα̣ὶ̣ ὅ̣[σα ἐδέον]τ̣ο̣ α̣[ὐ]-
10 τοῦ ἔ[τυχον πάν]τ̣ω̣ν̣ Ἐρε-
τριεῖς, εἶν̣[αι] α[ὐ]τὸν Ἐρε-
τριέ̣α καὶ ἐκγόνο̣υς το-
ὺς ἐκείνου κατὰ τὰ π̣ά̣τ̣-
ρια καὶ μετουσίην εἶν[αι]
15 α̣ὐτοῖς πάντων ὧμπ̣ε̣ρ
Ἐρετρ[ι]εῦσι· εἶν[α]ι̣ δ̣ὲ̣ [α][τ]-
[οῖς καὶ πρόσοδον(?) {²κτλ.}²]
Search Help