[ ] Lakonike — Sparta — late 2nd/3rd c. AD
1 οἱ συνάρχοντες Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος)
Εὔκαρπος Εὐκάρπου α<ἰ>[ώ]-
νιος ἱππάρχας, Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος)
Φιλοκρατίδας Εὐδαμίδα,
5 Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος) Τειμάκων Ξενο-
κλέους, Μ(ᾶρκος) Α<ἴλ>ιος Λε<ο>ν[τᾶς],
Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος) Φοῖβος Νεικα[— —],
Μᾶρ(κος) Αὐρ(ήλιος) Παράμονος Ηδι[— —],
τὸν ἀξιολογώτατον Πό(πλιον)
10 Μέμ(μιον) Πρατόλαον τὸν <κ>αὶ
Ἀριστοκλέα <Δα>μάρους ἀ[ριστο]-
πολειτευτήν, ἐπιμελητὴν τῆ[ς]
θεοῦ Λυκούργου πατρονο<μ>[ίας]
τὸ δ, <κ>αὶ μόνον καὶ πρῶτον τῇ [ἑαυ]-
15 τοῦ πατρονομίᾳ συνάψαν[τα]
τὴν ἐπιμέλιαν τῆς θεοῦ Λυκ[ούρ]-
<γ>ου τὸ δ π<ατ>ρο(νομίας) κ<αὶ> τὸν αἱρεθέν[τα]
ὑπό τε τῆς λαμπρ<ο>τάτης βου-
λῆς καὶ τοῦ ἱερωτάτ<ο>υ δήμου.
20 καὶ τῷ λαμ<π>ρ<ο>τάτῳ ὑπατικῷ
Ἐγνατίῳ Πρόκλῳ ἐπανορθω[τῇ]
       ἔδοξεν.
Search Help