Decrees of Molossian citizenship issued during the reign of Neoptolemos I. Limestone stele.
[ ] Epeiros — Dodona — 370-368 BC — ArchEph (1956) 1-13 — SEG 15.384 — cf. SEG 37.515; SEG 48.676
See also:
1 ἀγαθᾶι τύχαι. βασι-
λεύοντος Νεοπτολέμου
τοῦ Ἀλκέτα, Φιλίσται τᾶι Ἀντι-
μάχου γυναικὶ ἐξ Ἀρρώνου
5 ἐδόθη πολιτεία, αὐτᾶι
καὶ ἐκγόνοις, ἐπὶ προστάτα
Μολοσσῶν Εἰδύμμα
Ἀρκτᾶνος, γραμματέος
Ἀμφικορίου Ἀρκτᾶνος, δα-
10 μιοργῶν Ἀνδροκάδεος
Ἀρκτᾶνος Εὐρυμεναίων,
Λαφύργα Τριπολιτᾶν,
Εὐστράτου Κελαίθων,
Ἀμυνάνδρου Πειάλων,
15 Σάβωνος Γενϝαίων, Δείνων
Ἐθνεστῶν, Ἀγέλαος Τριφυλ-
ᾶν, Θοῖνος Ὀμφάλων, Κάρτομος
Ὀνοπέρνων, Δαμοίτας Ἀμύ-
μνων, Δατυίου.
20 ἀγαθᾶι τύχαι. βασιλεύον-
τος Νεοπτολέμου τοῦ Ἀλκ-
έτα, τᾶι Φιντοῦς γενεᾶι ἐξ Ἀρ-
ρώνου ἐδόθη πολιτεία, αὐτᾶι
καὶ ἐγγόνοις, ἐπὶ προστάτα
25 Μολοσσῶν Εἰδύμα Ἀρκτᾶνος,
γραμματέος Ἀμφικορίου Ἀρκτ-
ᾶνος, δαμιοργῶν Ἀνδροκάδεο-
ς Ἀρκτᾶνος Εὐρυμεναίων, Λαφ-
ύργα Τριπολιτῶν, Εὐστράτου
30 Κελαίθων, Ἀμυνάνδρου Πει-
άλων, Σάβων Γενϝαίων, Δείν-
ων.
Search Help