[ ] Att. — stoich. 66 — 432/1 a.
27 [τάδε ℎοι ταμί]αι το͂ν̣ ℎ̣[ι]ερο͂ν χρεμάτον̣ [τε͂ς Ἀθεναίας Εὐρέκτες Ἀτενεὺς κα]ὶ χσ[υνάρχ]-
[οντες, ℎοῖς Ἀπ]ολλόδ̣ο̣ρος Κριτίο Ἀφι[δναῖος ἐγραμμάτευε, παρέδοσαν τ]οῖς τα[μίασι]-
[ν, ℎοῖς Δίογνι]ς Ἰσάνδρο Περαιεὺς ἐγρ̣[αμμάτευε, παραδεχσάμενοι παρ]ὰ το͂ν π[ροτέρο]-
30 [ν ταμιο͂ν, ℎοῖς] Εὐθ[ίας] Αἴσχρονος Ἀναφ[λύστιος ἐγραμμάτευε, ἐν το͂ι] πρόνειο[ι· φιάλε]
[χρυσε͂, ἐχς ℎε͂ς ἀπ]ο[ρραί]νονται, ἄσταθμ[ος· φιάλαι ἀργυραῖ ΗΔ𐅃, σταθμ]ὸν τούτο[ν ΜΧ𐅅․․]
[․․․7․․․· κέρ]α̣τα ἀργυρᾶ ΙΙΙ, σταθμὸν τ[ούτον 𐅅ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ποτέρια ἀργ]υρᾶ ΙΙΙ, σ[ταθμὸν τ]-
[ούτον ․․․· λύ]χνος ἀργυρο͂ς, [σ]ταθμὸν τ[ούτο ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· καρχέσιον μι]κ̣ρὸν ἐγ̣ [καλιάδι ℎ]-
[υπόχσυλον κ]ατάχρυσον   vacat
35 [ἐπέτεια ἐπε]γένετο ἐπὶ το͂ν ταμιο͂ν, ℎοῖ[ς Ἀπολλόδορος Κριτίο Ἀφιδναῖος ἐγραμμάτ]-
[ευε· φιάλαι] ἀργυραῖ ΙΙΙ, σταθμὸν τούτ[ον — — —]
[vvvvvvvvv]   vacat
Search Help