[ ] Syria, S./Arabia-Decapolis — Gerasa (Jerash) — 531 AD
1 [☩ ὅσ]οι βλέπουσι τοῦ τόπου τὸ κόσμιον / καὶ τῆς στέγης τὸ σεμνὸν ἢ τῆς ψηφίδος, / Παύλου δικαίως τοῦ σοφοῦ τοῦ ποιμένος / ❦
α̣ἰ̣νοῦσι ἀτεχνῶς τὴν ἄγαν προθυμίαν / καὶ τοῦ κτίσαντος τὴν χορηγίαν θαμά. / Θεόδωρος οὗτος οἴκοθεν χρυσὸν̣
διδούς, / ὃν Θωμᾶς ἐξέθρεψεν οἷα πατὴρ γεγώς, / ψυχῇ προθύμῳ προσφορὰν τῷ Προδρόμῳ / (οὗ τὴν ὁμώνυμον προσηγορίαν
ἐπέλαχεν), / ὁ πᾶσαν ἐνθεὶς τῷ τόπῳ τὴν καλλονήν. / ὁ Κύριος οὖν, τῶν ὅλων ὁ δεσπότης, / προσδέξεται πάντων τὴν καλὴν
5 προαίρεσιν. / ἐψηφώθη κ(αὶ) ἐστεγάσθη σὺν θεῷ τὸ πᾶν ἔργον τοῦ ἁγίου εὐκτηρίου τῷ δϙφʹ ἔτει, μηνὸς Ἀπελλαίου, χρ(όνων) δεκάτης ἰνδικτ(ιῶνος).
Search Help