[ ] Sikelia — Selinous [found at Olympia] — boustr. — 6th/5th c. BC — IvO 22 + p. 797 — LSAG² 271; 277, 36; IGDS 28 — cf. IGASMG I² Add., p. 103, 52
frg. h.1 [— — — —] ℎόρκια [— — — — — — —]
[— — αἰ] δέ κα φέ[ρει(?) — — —]
[— — — Σ]ελινόε[ντι — — — — — —]
[— — — ℎα]λία διαίτεˉσ[ε — — — —]
5 [— — — —]δε ἔστε γέν[οιτο(?) — —]
[— — — —] αἰσιμνά̣[τας — — — — —]
[— — —] δεκαπλ[οῦν — — — — — —]
[— — — — ℎ]όποˉς τὰ[— — — — — —]
[— — —] ἐκ τᾶς γᾶ[ς — — — — — —]
10 [— — — — — —]νον[— — — — — — —]
[— — — —]ποδ[— — — — — — — — —]
[— — — — — —]δετ[— — — — — — —]
[— — — —]α[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]λ[— — — — — — —]
frg. a.1 [— — Μℎε]γαρίδος θ[— — — — — —]
[— — — κα]ρπευέσθοˉ[— — — — — —]
[— — — —]μεστοι α[— — — — — —]
[— — — κ]ομιέσθοˉ αι[— — — — —]
5 [— — χρέˉ]ματα δαμε[υέτοˉ — — —]
[— — — —] ℎιαρὸν κατ[— — — — —]
[— — — —]μενοι ἔχον[τες — — —]
[— — τ(?)]ίσις ἔστοˉ ℎαυ[τὰ — —]
[— — — —]ο․θα φευγον[τ— — — —]
10 [— — — —]εὺς μὲˉ πα[— — — — — —]
[— — — τ]ὰ χρέˉματα το̣͂[— — — —]
[— — — —]αντο τοὶ ℎυ[ιοὶ — — —]
[— — — —]ο δυόˉδεκα τὸˉς [— — —]
[— — — τ]οὶ παῖδες ἐ[— — — — —]
15 [— — — —]θ̣α τοὶ παῖ[δες — — —]
[— — — α]ἰσχρὸν α[— — — — — —]
[— — — —]ι πεισιν κ[— — — — —]
[— — — —]ιλυρο[— — — — — — — —]
[— — — — ℎ]υιοῖς [— — — — — —]
frg. b.1 [— — — α]ἴ τί κ[α]-
λέο[ντι — — — — —]
[— — — κο]μιέσθοˉ [ἀ]-
λὰ {²⁶ἀλλὰ}²⁶ δα[μευέτοˉ(?) — —]
5 [— — — —] αἰσιμνά[τ]-
ας ℎ̣όπερ [— — — — —]
[— — — —] μ̣ὲˉ τὸ ἐκ τ̣-
ᾶς νᾶς ἐς [— — — — —]
[— — — — Σ]ελινόεντ̣-
10 ι ϝοικεˉῖ ἐν̣ [— — — —]
[— — — — ἐ]πανίτοˉ σὺν
τοˉῖ Μℎεγα[ρεῖ — — —]
frg. def.1 αι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — αἴ κα λ]ο͂ντι(?) ἐκάτε-
ροι ℎα πο․ρ̣․․․․σε̣κ̣αλ̣α․νονται φ․․ονο[— — — — — —]α[— — — — — — — — ἔ]χε̣[ι]
[τ]ὰ χρ[έˉματα, — — — αἴ κα] λ̣ο͂ν[τι — — — αἴ κ’ ℎο] π[ατ]ὲˉρ ἀποθάνεˉι αἴ κα λο͂ντι ἀποδόσθαι, οὐ ϙοˉλυ[έσ]-
5 θ̣οˉν {²⁶κωλυέσθων}²⁶. τ̣οὶ δὲ πρόσθε ἔφευγον το͂ν γραμάτοˉν {²⁶γραμμάτων}²⁶ <τ>ο͂ν π[ερὶ — — — καὶ πε]ρὶ Κρ[— — — — καὶ περ]ὶ Ἀνο[—]
[—]ν καὶ [περὶ — — —]λαν [καὶ περὶ — —]βοον, τοῦτοι οὐκ ἐνόρκιοι οὔτ’ αὐτοὶ οὔτε τοὶ σὺ[ν τ]-
[ού]τοις φυγόντες. τὸ δὲ ϝέτος ἄρχε<ι> ℎαλυνπιὰς ℎ[α — — — —] ἐπ’ ἀ[— — —]οκρά[τ]-
[ε]ος το͂ [— — —]φαν[εος].
Search Help