[ ] Att. — non-stoich. — med. s. III a.
See also:
1 [ἐπαινέσαι τὸν δεῖνα — — καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ] στεφά-
[νωι εὐσεβείας ἕνεκα τῆς περὶ τὰς θ]εὰς
[καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βο]υλὴν καὶ
[τ]ὸν δῆμον· [ἀ]ναγ[ράψαι δὲ τόδε τὸ] ψήφισ-
5 μα ἐν στήλει λιθ[ίνε]ι [τὸγ] γ[ραμμ]ατέα
τὸν κατὰ [πρυ]τανεία[ν] καὶ στῆσαι ἐν τῶι
ἱερῶι τῆς Καλλίστης· εἰς δὲ τὴν ἀναγρα-
φὴν καὶ τὴν κατασκευὴν τῆς στήλης με-
ρίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν τ[ὸ]
10 γενόμενον ἀνάλωμα καὶ λογίσασθαι [τῶι]
δήμωι.
Search Help
Contact Us