List of gymnasiarchs, inscribed in two columns. Large gray limestone plaque.
[ ] Thessalia (Pelasgiotis) — Pherai (Velestino) — Rhizomylos — late 3rd/early 2nd c. BC — SEG 25.664 — Demetrias I (1976) 181-197 (cf. SEG 26.686) — La Thessalie (1979) 220-247
1 [οἱ γεγονότες ἀφ’ οἷ οἱ πολῖτ]αι οἱ μετ’ Ἀλεξάνδροιο
[κατεῖλθον, διαβάντες ἐν] τὰν Ἀσίαν γυμνασίαρχοι·
col. A.3 [— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ς
5 [— — — — — — — — — — —]ος
[— — — — — — — — — —]δαιος
[— — — — — — — —]ς Δυνάτειος
[— — — — — — —]ράστειος
[— — — — — — —]ίλειος
10 [— — — — — — —]ς Εὐδίκειος
[— — — — — Ἀν]αξάνδρειος
[— — — — — Νι]κοκράτειος
[— — — — — —] Φειδούνειος
[— — — — — Ἀ]μυντόρειος
15 [— — — — —]ς Μενάνδρειος
[— — — — —]ς Μεννείδαιος
[— — — — Α]ὐτοκρατόρειος
[— — — —] Δυσάρειος
[— — — —]ς Μεννείαιος
20 [— — — —]ας Ἀνειρίστειος
[— — — Φ]ειδίππειος
[— — — —]εις Νικοκράτειος
[— — — —]ας Εὐκρατίδαιος
[— — — —]ος Φιλολάειος
25 [․․․․]δεις Εὐρυμεδόντειος
[․․․․]μένεις Ἀντιλόχειος
[․․․]ανις Ἀργέαιος
[․․․]όμαχος Θιοζότειος
[Γ]ενναῖος Φιλιππίδαιος
30 [Θ]έρσουν Νικοκράτειος
Μεγαλοκλίας Ἀλκαμένειος
———
32 Πεδδιεὺς Σιμμίαιος
Μεννείας Μεννείαιος
———
34 Ἀρχέλαος Φρ%⁸⁰ύνειος
35 Ἀμύντουρ Σιμμίαιος
———
36 Μόνιμος Μενούνειος
Φίλιππος Ἀναξάνδρειος
———
38 Ἀψεύδουν Γλαυκέταιος
Νικομένεις Μέννειος
———
40 Θίβρουν Γλαυκέταιος
Φειδέλαος Εὐρυλοχίδαιος
———
42 Ἀπείμαντος Φερενίκειος
Φρίκας Ἀριστιούνειος
———
44 Κλιόμαχος Μολόσσειος
45 Ἀρχέλαος Μενοιττίειος
———
46 Πειλοκλίας Μολόσσειος
Λυκῖνος Μνασίππειος
———
48 Ἀθανάδας Μεννείαιος
Βίας Ἀσάνδρειος
———
50 Πολύδουρος Τεισιφόνειος
Δύνατος Ἀριστοδάμειος
———
52 Λυσίμαχος Ἀστομάχειος
Ἀσκλαπιάδας Νικοκράτειος
———
54 Ἰάσουν Λυκοφρόνειος
55 Γόργασος Οἰλυκίδαιος
———
56 Λάαρχος Ἀργολάειος
Ἀριστομέδουν Ἀριστομείδειος
———
58 Ἀριστομείδεις Ἀριστομένειος
Ἀγαπάνουρ Πολυμείδειος
———
60 Μεγαλοκλίας v Τιμασιθίειος
Φίλιππος Μενοιττίειος
———
62 Ἀστίουν Σουίδαιος
Ἐτύμουν Ἐτυμούνειος
———
64 Φείδουν Καλλικλίαιος
65 Μειριόνας Φιλιππίδαιος
———
66 Λυκομείδεις Σουίδαιος
Θιόζοτος Νικίππειος
———
68 Θιόζοτος Ἀγαθούνειος
———
69 [Λ]ιοντοκράτεις Ἁρμοδδίειος
70 [․․․․]αιος Ἀγίππειος
[Ἀσκλα]πιάδας Με[— — — —]
[— — — — — — — — — — —]
col. B.3  Λιοντομένεις Πιθούνειος
———
4  Φίλιππος Πιθούνειος
———
5  Μενουνίδας Μενούνδαιος
———
6  Λαπρέπεις Δαμαγείτειος
———
7        ἁ πόλις
———
8  Ἐπικρατίδας Δαμοθοίνειος
 Ἰάσουν Ἀλεξάνδρειος
———
10 δ(έκα) Δαμοκράτεις Φιλίππειος
@*EU)BEI/AS *QIOZO/TEIOS
———
12  Μεννείας Μενούνδαιος
 Μενοίτιος Σπερχαῖος
———
14  Ἐπικράτεις Μενεκράτειος
15  Καλλικλίας Πολίταιος
———
16  Εὔνικος Νεικοφάνειος
———
17  Καλλικλίας Αὐτοκράτειος
 Πίθουν Θιοζότειος
———
19  Σῖμος Ἐπικρατίδαιος
20  Θρασύλαος Πολίταιος
———
21  Νικοφάνεις Εὐνίκειος
———
22  Δαμόφιλος Ξενούνειος
 Ἀμφίστρατος Κυρσίλειος
———
24  Μένουν Θιοζότειος
25  Σίμουν Πεταλλίαιος
———
26  Μάλεικος Θεμιστοκλίαιος
 Δύνατος Ἀστοδάμειος
———
28 δ(έκα) Ἀλεύας Θιοζότειος
 Εὔανδρος Χελούνειος
———
30  Καλλικλίας Δαμαγείτειος
 Ἀρετοκ〚․․〛λίας {²⁶Ἀρετοκλίας}²⁶ Μελάνταιος
———
32  Δαμάγειτος Φιλιππίδαιος
 Δαμόθοινος 〚․․〛 Ἐπικρατίδαιος
———
34  Κλιόνικος v Πολίταιος
35  Μένουν v Μεννείαιος
———
36 Ἀριστίουν Μειριόναιος
Ἀριστίουν Φερενίκειος
———
38  Μενέδαμος Μενουνίδαιος
 Ἑλλάνικος Σουίδαιος
———
40    μετέλιπε
   μετέλιπε
   μετέλιπε
   μετέλιπε
———
44 δ(έκα) μετέλιπε
45    μετέλιπε
   μετέλιπε
   μετέλιπε
   μετέλιπε
———
49  Θιόζοτος Λιοντομένειος
———
50  Περδίκκας Διοννύσσειος
 Ἀρχέμορος Πολίταιος
———
52  Φερεκράτεις Αἰσχύλειος
 Παυσαννίας Ἐπικρατίδαιος
———
54  Διοκλίας Δαμοφίλειος
55  Φείδουν Φειρούνδαιος
———
56 δ(έκα) μετέλιπε
———
57  Ἰάσουν Πειθελάειος
 Ἀλέξανδρος Ἰασόνειος
———
59  Πίθουν Λιοντομένειος
60  Νιόπολις Κλιονίκειος
———
61  Ὀνομακλεῖς Πει̣[— — —]
 Πετ[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
Search Help