[ ] Att. — Athens — stoich. 39 — ca. 341 BC — IG II² 230
See also:
IG II(2) 230, fr. a, ll. 1-17 (Knoepfler):
1 ΟΔ̣ΩΝ κατ̣[ὰ] τ̣ὰ̣ [αὐτὰ καθάπερ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ σύμμα]-
χοι συνετάξαντ[ο ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
ὀμόσαι δὲ τὴν συμ̣[μαχίαν Ἐρετριέων τοὺς ἱππέας]
τοὺς πεντακοσίο[υς καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὰς ἄλλας]
5 ἀρχὰς ἁπάσας· κα[τὰ τάδε ἔστω ὁ ὅρκος Ἐρετριεῦσι]·
ἐμμενῶ τῆι συμ[μαχίαι καὶ συντάξει πρὸς τὸν δῆμ]-
ον τὸν Ἀθηναίων [καὶ τοὺς συμμάχους δικαίως καὶ]
ἀδόλως· καὶ ἐάν τ[ις ἴηι ἐπὶ τὴν χώραν τὴν Ἀθηναίω]-
ν ἢ τοὺς συμμάχο[υς τοὺς Ἀθηναίων ἢ καταλύηι τὸν]
10 δῆμον τὸν Ἀθηνα[ίων, βοηθήσω παντὶ σθένει κατὰ τ]-
ὸ δυνατόν· ἐπομν[ύναι δὲ τὸν νόμιμον ὅρκον ἑκατέ]-
ρωθι· ἀποδοῦναι δ’ [Ἐρετριεῦσι τοὺς ὅρκους Ἀθηναίων τὴν β]-
ουλὴν καὶ τὰς ἀρχ[ὰς ἁπάσας καὶ τοὺς ἱππέας· ἑλέσθαι δὲ πρ]-
έσβεις πέντε τ[ὸν δῆμον ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων αὐτ]-
15 ίκα μάλα οἵτιν[ες ἀπολήψονται τοὺς ὅρκους παρὰ]
Ἐρετριέων· ἀνα[γράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ στῆ]-
[σαι] τὸν γρα[μματέα κτλ.]
Search Help