[ ] Att. — ca. 229 BC — IG II² 732
See also:
IG II(2) 732, with Add. p. 666, ll. 12-13 (Henry):
12 [αι προξένους καὶ εὐ]εργέτας τοῦ δήμου καὶ αὐτ̣οὺς κ̣[αὶ ἐκγόνους αὐτῶν· ὑπάρχειν {²⁷δεδόσθαι?}²⁷ δὲ αὐτοῖς καὶ]
[ἔγκτησιν οἰ]κίας μὴ πλήονος τιμήματο[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us