[ ] Att. — 460/59 BC — IG I² 929
IG I(2) 929 (I(3) 1147; Meiggs/Lewis, GHI no. 33; rev. Daux):
1 Ἐρεχθεΐδος
ℎ̣οίδε ⋮ ἐν το͂ι πολέμοι ⋮ ἀπέθανον ⋮ ἐν Κύπροι ⋮ ἐν Αἰγ[ύ]-
π̣τοι ⋮ ἐν Φοινίκει ⋮ ἐν Ἁλιεῦσιν ⋮ ἐν Αἰγίνει ⋮ Μεγαρο[ῖ]
το͂                 αὐτο͂                         ἐνιαυτο͂·
col. I.5 στ[ρα]τεγο͂ν
Φ[ρύν]ι̣χος
Π[αντ]αλέον
Πολύστρατος
[Δρ]ακοντίδες
10 ․․μόστ[ρ]ατος
․․μείας
․․κλείδες
․․κτάτες
[Χα]ιρέδεμος
15 [Κ]τ̣εσίας
․․έσανδρος
[Λ]υκόφρον
[Ἀ]πολλόδορος
Ἀριστοτέλες
20 Π̣ροτίας
Δ̣ράκαλος
Μεχανίον
Φιλιστίδες
Τιμογένες
25 Χαρίσανδρος
[Μ]ενεκλε͂ς
[Μ]ελάνοπος
Κ̣λεόνβροτος
Ἀριστοκλείδες
30 Θ̣οκυδίδες
Εὐθύδεμος
[Κ]αλλικράτες
Ἀφσέφες
[Ἀ]ριστείδες
35 [Φ]ιλόδεμος
[Κ]εφισόδοτος
[Σ]όφιλος
[Ἀ]ντιμένες
[Ἐ]παίνετος
40 Ἐργαῖος
Διογένες
[Κ]τεσιάδες
[Κ]όροιβος
[Κ]ράτυλλος
45 [Σ]υνφέρμιος
Νι̣κίας
Λυσικλείδες
Φρούραρχος
Χαρ̣ί̣σ̣ανδρος
50 [λυμ]π̣ιάρατος {²⁷Ὀ[λυν]π̣ιάρατος?}²⁷
Σ[․․․․]ος
Μνε[σ]ίφιλος
Σοσίας
Ἀρχῖνος
55 Λυκῖνος
Καλλίας
Μνεσιγένες
Σίκον
Ἀμφικέδες
60 Χσένυλλος
   vacat 0.037
col. II.71 Φάνυλλος
Χ[σ]έ̣νιος
Ε[ὐγ]είτον
Ἄλ̣κ̣ιππος
75 Λυ̣σ̣ικλε͂ς
Κέ[λ]ευσος
Εὐ[θ]ύδεμος
Δίκ̣αιος
<Φ>ιλ[ῖ]νος
80 Καλλικλε͂ς
Ναυσικλε͂ς
Τ̣ι̣μεσίθεος
[Μ]νεσιγένες
Π[ο]λυκλε͂ς
85 Ἀλε̣χσίας
Ἀμύδριππος
Ἀπολλόδορος
Γοργίας
Νόθαρχος
90 Παρμον[ί]δες
Βάκον
Πίθον
Λυσίας
Σόστρατος
95 Φιλῖνος
Φίλαιθος
Φιλέταιρος
Σοτέλες
Λυσίας
100 Ἀριστογένες
Φιλῖνος
Διότιμος
Καλλονίδες
Καλλίχσενος
105 Δεινίας
Σμίκυθος
Τιμόδεμος
Λῦσις
Ἀρκεσίας
110 Ἐπιχάρες
ℎιερόνυμος
Ἀναχσίλας
Χαιρίας
ℎερακλείδες
115 Ἀγασικλε͂ς
Ἄλκας
Κεφισόδοτος
Νομένιος
Χσενόφιλος
120 ℎυπέρβιος
ℎάγνον
Πολύχσενος
Ἐρχσιμένες
Νίκον
125   vacat
col. III.130 Ἄκρυπτος
Τιμοκράτες
Ἀρχέλας
Εὐθυκράτες
Πατροκλείδε[ς]
135 Ἀλκμεονίδες
Γλαύκον
Δεμόνικος
Ἀναχσίδορος
Γλαύκον
140 Προκλε͂ς
Ἀντιφο͂ν
Ἀναχσίλα[ς]
Ἀρχέπολι[ς]
Καλλέας
145 Θαλίαρχο[ς]
Φιλόνιχο[ς]
Εὐκλείδε[ς]
Διόδορος
Νίκαρχος
150 Ἐπιτέλες
Κύβον
Χ[α]ιρίας
Δεμέτριος
Ἀρχεσίλας
155 Εὔθοινος
Δεμέτριος
Γόργον
Στρά[τον]
Ἀρισ[τ]οφάνες
160 Γλαύ[κ]ον
Φυσ[ον]ίδες
ℎαγ[ν]όδεμος
Διο[κ]λε͂ς
Φανόστρατο[ς]
165 Εὐμένιος
Θε[ό]δορος
[Εὐρ]ύλεος
[Κέ]ρδον
[Ἐπ]ιχάρες
170 Ε[ὔ]δοχσος
Π[ο]λύζελος
Γ[λ]αυκίας
Ἐριγένες
Ἀντιχάρες
175 Φιλιστίδες
Ἀμφικλείδες
Φροῦρος
Τίτον
Εὔβιος
180 Καλλίβι̣[ος]
Σμῖκρος
Νεαῖος
Ἐργοτέ[λες]
Φοκίον
185 Ἄραιθ[ος]
  vacat
col. I.61a alia manu postea(?) addita (62-70, 127-129):
62 στρατεγός ⋮
ℎιπποδάμας
Εὐθύμαχος
65 Εὔμελος
Ἀνδροσθένες
τοχσόται ⋮ Φρῦνος
Ταῦρος
Θεόδορος
70 Ἀλεχσίμαχος
col. II.127 ἐν Αἰγύπτοι·
Τελένικος
μάντις
Search Help
Contact Us