[ ] Att. — stoich. c. 33 — init. s. III a. — IG II² 715 Add. (pt. 1.2 p. 666)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 ․․5․․Ι#⁷[— — — — — — — — — — — — — — ἐ]-
[πει]δὴ Ἑρμαῖ[ος Ἑρμο․․․․․13․․․․․․ διατ]-
[ελεῖ] εὔνους ὢν [τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίων]
[καὶ] τάς τε στρατ[είας ἐστράτευται μετὰ τ]-
5 [οῦ δ]ήμου καὶ κατ[οικῶν Ἀθήνησιν εἰσήνεγ]-
[κε τὰ]ς εἰσφοράς, [ὅσαι αὐτῶι ὑπὸ τοῦ δήμο]-
[υ ἐπε]τάχθησαν ἁ[πάσας ἀπροφασίστως ․․]
[καὶ π]ερὶ τἆλλα δ[ιατελεῖ φιλοτιμούμεν]-
[ος εἰς] τὸν δῆμον [τὸν Ἀθηναίων, ἐπέδωκε δ]-
10 [ὲ καὶ δ]έκα μνᾶς ἀ[ργυρίου εἰς τὴν σωτηρίαν]
[τοῦ δήμ]ου καὶ τὴ[ν φυλακὴν τῆς χώρας ․․․]
[ἀγαθεῖ τύ]χει δεδ[όχθαι τῶι δήμωι ἐπαινέ]-
[σαι Ἑρμαῖο]ν Ἑρμο[․․․․․13․․․․․․ εὐνοία]-
[ς ἕνεκα καὶ φ]ιλοτ[ιμίας τῆς εἰς τὸν δῆμον]
15 [καὶ στεφανῶσ]αι α[ὐτὸν θαλλοῦ στεφάνωι, ε]-
[ἶναι δ’ αὐτὸν ἰσ]οτ[ελῆ — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us